Oferta pracy

Kierownik ds. pozyskiwania funduszy i współpracy z biznesem

WISEEUROPA - FUNDACJA WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH I EUROPEJSKICHO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 19 dni temu
 • Pracodawca nie wymaga CV
 • Kierownik

Instytut WiseEuropa to niezależny think-tank, specjalizujący się w makroekonomii, polityce gospodarczej, europejskiej i zagranicznej. Misją WiseEuropa jest poprawa jakości polityki krajowej i europejskiej oraz środowiska gospodarczego przez oparcie ich na rzetelnych analizach ekonomicznych i instytucjonalnych, niezależnych badaniach oraz ocenach oddziaływania polityki na gospodarkę. Instytut angażuje obywateli, przedsiębiorców, ekspertów oraz twórców polityk publicznych z kraju i zagranicy we wspólną refleksję na temat modernizacji Polski i Europy oraz ich roli w świecie. Celem WiseEuropa jest działanie na rzecz aktywnej i zaangażowanej roli Polski w otwartym, zrównoważonym, demokratycznym rozwoju Europy. W centrum działalności WiseEuropa jest pobudzanie i inspirowanie debaty publicznej na temat przyszłości Polski i Europy.

Kierownik ds. pozyskiwania funduszy i współpracy z biznesem

Kluczowe kompetencje:

 • Min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze pozyskiwania funduszy i współpracy z biznesem;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Doświadczenie w planowaniu i realizacji dokumentów strategicznych z zakresu rozwoju organizacji;
 • Umiejętność budowanie relacji z partnerami instytucjonalnymi i prywatnymi, w Polsce i za granicą;
 • Umiejętność sporządzania ofert, planów i harmonogramów biznesowych;
 • Umiejętność zarządzania rozbudowanymi procesami ofertowymi;
 • Doświadczenie w pisaniu wniosków grantowych;
 • Praktyczna znajomości zagadnień finansowych, planowania budżetów;
 • Doświadczenie w samodzielnej realizacji i zarządzaniu projektami;
 • Umiejętność proaktywnego nawiązywania kontaktów w zróżnicowanych środowiskach.

Mile widziane:

 • Zainteresowanie sprawami publicznymi, wydarzeniami politycznymi i gospodarczymi w Polsce i na świecie, orientacja w aktualnych wydarzeniach związanych z politykami publicznymi;
 • Znajomość specyfiki działania organizacji pozarządowych i/lub think tanków;
 • Znajomość zasad pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

Zakres obowiązków:

 • Stworzenie i wdrożenie strategii pozyskiwania funduszy i współpracy z biznesem zgodnej ze strategią organizacji;
 • Opracowanie i wdrożenie planu budowania kapitału żelaznego;
 • Zarządzanie procesami składania ofert oraz wniosków grantowych;
 • Budowanie i rozwój współpracy z partnerami biznesowymi, publicznymi i indywidualnymi;
 • Proaktywne poszukiwanie nowych obszarów rozwojowych i źródeł finansowania;
 • Pozyskiwanie i utrzymywanie darczyńców;
 • Raportowanie z obszaru pozyskiwania funduszy i współpracy z biznesem.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w czołowej, niezależnej instytucji badawczej w Polsce;
 • Pracę w instytucji biorącej aktywny udział w debacie publicznej oraz udział w projektach badawczych przyczyniających się do poprawy realizacji polityk publicznych w Polsce;
 • Możliwość samodzielnego kształtowania strategii rozwoju organizacji;
 • Pracę w zaangażowanym zespole, złożonym z nastawionych na współpracę osób o otwartych umysłach;
 • Elastyczną kulturę pracy.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy