EPCM Executive Search

Kierownik ds. Pozyskiwania Nieruchomości / Acqusition Manager [rekrutacja prowadzona online]

EPCM Executive SearchO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • kujawsko-pomorskie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 8 maj 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik
top
Kierownik ds. Pozyskiwania Nieruchomości / Acqusition Manager
Spółka deweloperska będąca od lat na polskim rynku poszukuje nowej osoby, która dołączy do zespołu i pokieruje obszarem akwizycji nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe.
 
Osoba ta pełnić będzie jedną z kluczowych ról w organizacji i podlegać bezpośrednio zarządowi firmy. Będzie osobiście uzyskiwać informacje o dostępnych do zakupu nieruchomościach i sama aktywnie wskazywać te, które nie są na rynku ale warto je pozyskać. Przy pomocy innych działów firmy i we współpracy z zewn. pośrednikami będzie prowadzić i koordynować prace w aspektach kluczowych dla wyłonienia i nabycia atrakcyjnych inwestycyjnie nieruchomości w celu realizacji deweloperskich projektów mieszkaniowych firmy.

Zadania / Odpowiedzialność:


 • Odpowiedzialny za cały proces pozyskania nieruchomości od identyfikacji po finalizację nabycia;
 • Poszukiwanie gruntów pod inwestycje mieszkaniowe poprzez:
  • Analizę wybranych rynków lokalnych oraz typowanie i ocenę interesujących makro-lokalizacji
  • Rozwijanie sieci kontaktów i utrzymywanie stałych relacji ze sprzedającymi oraz brokerami działającymi na wybranych rynkach lokalnych;
  • Własne typowanie konkretnych działek i bezpośrednie docieranie do ich właścicieli;

 • Wstępna selekcja i analiza ryzyk i możliwości wybranych nieruchomości, poprzez:
  • Desk research – analizy dostępnych źródeł pisanych prywatnych i publicznych
  • Field research – wywiady z gestorami, stake-holderami, władzami lokalnymi, etc.
  • Wstępna własna analiza chłonności oraz przygotowanie rejestru ryzyk wybranych nieruchomości;

 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z urzędami i kluczowymi jednostkami organizacyjnymi wybranych Miast oraz stała obserwacja rynku nieruchomości i uwarunkowań w tym prawnych zakupu nieruchomości. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych kluczowych kontaktów w każdym z miast, właściwych jednostek i urzędów;
 • Przygotowanie (we współpracy z działami technicznym i sprzedaży) wstępnej analizy opłacalności projektu w celu określenia akceptowalnej ceny zakupu nieruchomości;
 • Koordynacja prac analitycznych na dalszym etapie procesu analizy poprzez wstępną architektoniczną analizę chłonności oraz badania DD technicznej, finansowej (w tym podatkowej) i prawnej możliwości nabycia nieruchomości i realizacji projektu w celu określenia ryzyk lokalizacji i metod ich mitygacji;
 • Gromadzenie i analizowanie informacji o nieruchomościach do celów przyszłych analiz;
 • Dbałość o stronę formalną każdego z procesów zakupu – gromadzenie i archiwizacja dokumentację dotyczącej praw do nieruchomości, dokumentację planistyczną, dostępność mediów, warunki gruntowe, etc. w celu budowania bazy danych nieruchomości do analizy z punktu widzenia potrzeb firmy;
 • Przygotowanie analiz wykonalności i opłacalności inwestycji w postaci budżetu i harmonogramu projektu (we współpracy z dz. Technicznym, sprzedaży, prawnikiem i finansami) jak również
 • Identyfikacja warunków i uwarunkowań transakcji (w postaci harmonogramu transakcji z opisami zdarzeń kluczowych), w tym warunków handlowych w celu przygotowania wniosku zakupowego do zatwierdzenia przez Zarząd;
 • Organizacja i koordynacja procesu zakupu nieruchomości (proces przygotowania i zawierania umów do umowy finalnej) i kompletacja dokumentacji przed- i po-zakupowej

Cechy kandydata:

 • Min 5 letnie doświadczenie przy prowadzeniu transakcji zakupowych (i sprzedaży) inwestycyjnych nieruchomości gruntowych na cele mieszkaniowe w uznanej firmie deweloperskiej;
 • Biegła znajomość procedur administracyjnych oraz przepisów prawa w aspekcie planistycznym nieruchomości (uzyskiwanie WZ, PnB, etc…) i udokumentowana umiejętność ich stosowania w analizie realnej atrakcyjności inwestycyjnej nieruchomości (chłonność, koszty, czas) oraz określaniu i waluacji ryzyk projektów pod tym względem;
 • Umiejętności analityczne (analiza makro i mikro lokalizacji) i organizacyjne oraz naturalne umiejętności nawiązywania kontaktów i negocjacji;
 • Doświadczenie i chęć do w pracy w wielu lokalizacjach i ‘w terenie’ oraz umiejętność pracy w zespole;
 • Wykształcenie wyższe zaletą byłoby ekonomiczne, prawne lub techniczne (architektoniczne),
 • Prawo jazdy kat C
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

EPCM Executive Search:


EPCM to zespół konsultantów executive search prowadzących rekrutacje na kluczowe pozycje w obszarach Engineering, Property, Construction & Management. Specjalizujemy się w rekrutacji managerów i specjalistów z takich branż jak Nieruchomości, Budownictwo, Produkcja, Architektura & Konsulting.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).
bottom
Spółka deweloperska będąca od lat na polskim rynku poszukuje nowej osoby, która dołączy do zespołu i pokieruje obszarem akwizycji nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe.
 
Osoba ta pełnić będzie jedną z kluczowych ról w organizacji i podlegać bezpośrednio zarządowi firmy. Będzie osobiście uzyskiwać informacje o dostępnych do zakupu nieruchomościach i sama aktywnie wskazywać te, które nie są na rynku ale warto je pozyskać. Przy pomocy innych działów firmy i we współpracy z zewn. pośrednikami będzie prowadzić i koordynować prace w aspektach kluczowych dla wyłonienia i nabycia atrakcyjnych inwestycyjnie nieruchomości w celu realizacji deweloperskich projektów mieszkaniowych firmy.
Kierownik ds. Pozyskiwania Nieruchomości / Acqusition Manager

Zadania / Odpowiedzialność:


 • Odpowiedzialny za cały proces pozyskania nieruchomości od identyfikacji po finalizację nabycia;
 • Poszukiwanie gruntów pod inwestycje mieszkaniowe poprzez:
  • Analizę wybranych rynków lokalnych oraz typowanie i ocenę interesujących makro-lokalizacji
  • Rozwijanie sieci kontaktów i utrzymywanie stałych relacji ze sprzedającymi oraz brokerami działającymi na wybranych rynkach lokalnych;
  • Własne typowanie konkretnych działek i bezpośrednie docieranie do ich właścicieli;

 • Wstępna selekcja i analiza ryzyk i możliwości wybranych nieruchomości, poprzez:
  • Desk research – analizy dostępnych źródeł pisanych prywatnych i publicznych
  • Field research – wywiady z gestorami, stake-holderami, władzami lokalnymi, etc.
  • Wstępna własna analiza chłonności oraz przygotowanie rejestru ryzyk wybranych nieruchomości;

 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z urzędami i kluczowymi jednostkami organizacyjnymi wybranych Miast oraz stała obserwacja rynku nieruchomości i uwarunkowań w tym prawnych zakupu nieruchomości. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych kluczowych kontaktów w każdym z miast, właściwych jednostek i urzędów;
 • Przygotowanie (we współpracy z działami technicznym i sprzedaży) wstępnej analizy opłacalności projektu w celu określenia akceptowalnej ceny zakupu nieruchomości;
 • Koordynacja prac analitycznych na dalszym etapie procesu analizy poprzez wstępną architektoniczną analizę chłonności oraz badania DD technicznej, finansowej (w tym podatkowej) i prawnej możliwości nabycia nieruchomości i realizacji projektu w celu określenia ryzyk lokalizacji i metod ich mitygacji;
 • Gromadzenie i analizowanie informacji o nieruchomościach do celów przyszłych analiz;
 • Dbałość o stronę formalną każdego z procesów zakupu – gromadzenie i archiwizacja dokumentację dotyczącej praw do nieruchomości, dokumentację planistyczną, dostępność mediów, warunki gruntowe, etc. w celu budowania bazy danych nieruchomości do analizy z punktu widzenia potrzeb firmy;
 • Przygotowanie analiz wykonalności i opłacalności inwestycji w postaci budżetu i harmonogramu projektu (we współpracy z dz. Technicznym, sprzedaży, prawnikiem i finansami) jak również
 • Identyfikacja warunków i uwarunkowań transakcji (w postaci harmonogramu transakcji z opisami zdarzeń kluczowych), w tym warunków handlowych w celu przygotowania wniosku zakupowego do zatwierdzenia przez Zarząd;
 • Organizacja i koordynacja procesu zakupu nieruchomości (proces przygotowania i zawierania umów do umowy finalnej) i kompletacja dokumentacji przed- i po-zakupowej

Cechy kandydata:

 • Min 5 letnie doświadczenie przy prowadzeniu transakcji zakupowych (i sprzedaży) inwestycyjnych nieruchomości gruntowych na cele mieszkaniowe w uznanej firmie deweloperskiej;
 • Biegła znajomość procedur administracyjnych oraz przepisów prawa w aspekcie planistycznym nieruchomości (uzyskiwanie WZ, PnB, etc…) i udokumentowana umiejętność ich stosowania w analizie realnej atrakcyjności inwestycyjnej nieruchomości (chłonność, koszty, czas) oraz określaniu i waluacji ryzyk projektów pod tym względem;
 • Umiejętności analityczne (analiza makro i mikro lokalizacji) i organizacyjne oraz naturalne umiejętności nawiązywania kontaktów i negocjacji;
 • Doświadczenie i chęć do w pracy w wielu lokalizacjach i ‘w terenie’ oraz umiejętność pracy w zespole;
 • Wykształcenie wyższe zaletą byłoby ekonomiczne, prawne lub techniczne (architektoniczne),
 • Prawo jazdy kat C
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

EPCM Executive Search:


EPCM to zespół konsultantów executive search prowadzących rekrutacje na kluczowe pozycje w obszarach Engineering, Property, Construction & Management. Specjalizujemy się w rekrutacji managerów i specjalistów z takich branż jak Nieruchomości, Budownictwo, Produkcja, Architektura & Konsulting.

Ogłoszenie archiwalne