Ta oferta pracy jest nieaktualna od 164 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik ds. produkcji

 • dolnośląskie
 • Kierownik
 • 03.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Connectors Poland Sp. z o.o.

  Kierownik ds. Produkcji odgrywa kluczową rolę w Connectors Poland. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna rozumieć biznes zarówno w aspekcie finansowym jak i technicznym, przyczyniając się do ciągłej poprawy kluczowych wskaźników produkcyjnych.

  Kierownik ds. Produkcji odpowiada za organizację i realizację planu produkcyjnego poprzez optymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów. Jeśli masz doświadczenie w zarządzaniu produkcją, lubisz widzieć efekty swojej pracy i nie boisz się wprowadzać zmian – dołącz do nas!

  Kierownik ds. produkcji

  ZADANIA: 

  • zarządzanie pracą podległego zespołu produkcyjnego,
  • kontrola wskaźników produkcyjnych oraz odpowiedzialność za realizację planu produkcyjnego, jakość produktów oraz kontrolę kosztów w podległym obszarze,
  • przygotowanie planów inwestycyjnych oraz wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych przy wykorzystaniu narzędzi Lean Manufacturing
  • podejmowanie działań usprawniających w celu optymalizacji procesu produkcji oraz redukcji kosztów złej jakości w oparciu o metodologię 4Q,
  • nadzór nad funkcjonowaniem parku maszynowego,
  • kierowanie codziennymi spotkaniami produkcyjnymi oraz przygotowywanie raportów produkcyjnych na potrzeby kadry zarządzającej,
  • bieżąca weryfikacja celów i planów produkcyjnych,
  • ścisła współpraca z innymi działami zakładu (jakość, zaopatrzenie, magazyn, wsparcie techniczne) celem realizacji założonych wskaźników,
  • odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz doskonalenie środowiska pracy,

  WYMAGANIA

  • Wykształcenie wyższe o profilu technicznym,
  • Co najmniej dwa lata doświadczenia w zakresie zarządzania zespołem w firmach produkcyjnych,
  • Dobra znajomość języka angielskiego,
  • Znajomość narzędzi Lean Manufacturing oraz ich praktycznego zastosowania,
  • Zdolność analitycznego i logicznego myślenia oraz kreatywnego rozwiązywania problemów,
  • Samodzielność, odpowiedzialność i terminowość wykonywanych zadań, 
  • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i działania pod wpływem stresu,
  • Znajomość FMEA, PPAP procedur ISO, VDA, TQM

  OFERUJEMY

  • Ciekawą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie,
  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
  • Atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności,
  • Prywatną opiekę medyczną, którą możesz objąć swoich bliskich,
  • Miłą atmosferę i partnerskie stosunki w pracy.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Connectors Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Informujemy, że Administratorem danych jest Connectors Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Parkowa 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Connectors Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Parkowa 9 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
  Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Connectors Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Parkowa 9 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
  W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail rekrutacja(at.)connectors.pl 
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu zakończenia rekrutacji na ww. stanowisko, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 360 dni od momentu zakończenia rekrutacji na ww. stanowisko. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 360 dni od momentu zakończenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko.
  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza struktury firmy Connectors Poland Sp. z o.o..
  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail rekrutacja(at.)connectors.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail __________.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.