Oferta pracy

Kierownik ds. Rozwoju

Columbus Energy S.A.O firmie

Columbus Energy S.A.

Josepha Conrada 20

Kraków

 
Kierownik ds. Rozwoju
/ spółka obrotu energią

Będziesz odpowiedzialny za:

 • Aktywne poszukiwanie nowych obszarów działalności, nowych linii produktowych w ramach obrotu energią elektryczną
 • Wprowadzanie działalności firmy do nowych krajów lub na nowe rynki
 • Kompleksową obsługę Klientów w zakresie nawiązywania nowych relacji handlowych (zawieranie umów ramowych, on-boarding nowych klientów)
 • Prowadzenie zagadnień z zakresu regulacji energetycznych, terminowe przygotowanie i zgłaszanie raportów wymaganych prawem.

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • Masz duże doświadczenie w przygotowywaniu Umów, oraz branżowych regulacjach w energetyce
 • Potrafisz samodzielnie i efektywnie obsługiwać Klientów
 • Potrafisz szybko odnajdować się w nowym środowisku
 • Potrafisz negocjować, masz dar przekonywania
 • Lubisz pracować aktywnie i nieszablonowo
 • Fascynują Cię nowe rozwiązania
 • Swobodnie porozumiewanie się w języku angielskim (branża energetyczna i inansowa)
 • Cechuje Cię wytrwałość, szybkość działania oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje
 • Zarażasz pozytywną energią :)

W zamian:

 • Będziesz pracować z liderem rynku w branży
 • Sam zadecydujesz o formie współpracy (umowa o pracę lub własna działalność)
 • Oferujemy atrakcyjny system wynagrodzeń
 • Będziesz mieć realny wpływ na tworzenie elitarnej grupy sprzedażowej
 • Zapewnimy Ci profesjonalne szkolenia i narzędzia pracy
 • Będziesz sprzedawać produkt, który zrewolucjonizuje rynek odnawialnych źródeł energii i troszczy się o środowisko naturalne
Brzmi dobrze? Wyślij CV!
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez spółkę Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji"

Jeśli wyraża Pan/Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez spółkę Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska"
 
Zostałam/em poinformowana/y, przez Administratora Danych Osobowych tj. Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (kontakt: ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków) o tym, że:
 • Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 pkt a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej Columbus Energy S.A. oraz podmioty współpracujące. 
 • Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać e-mail z wybranym żądaniem na adres mailowy: [email protected]
 • Mam prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu maksymalnie przez okres 1 roku albo do czasu cofnięcia zgody.
 • Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
 • Moje danie osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu).
 • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mogę się skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem [email protected]

Ogłoszenie archiwalne