Oferta pracy

Kierownik ds. Rozwoju Produktów ( obszar R&D )

EXATELO firmie

 • Perkuna 47, 04-164

  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze 7 dni
  do: 6 gru 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

Polska firma telekomunikacyjna i innowacje? W EXATEL to możliwe. Od ponad 25 lat świadczymy kompleksowe usługi z zakresu ICT dla operatorów, biznesu i sektora publicznego. Dobrze znamy rynek teleinformatyczny. Korzystamy ze sprawdzonych i nowoczesnych technologii. Prowadzimy działania badawczo-rozwojowe w obszarze ICT tworząc własne rozwiązania, takie jak urządzenia sieciowe (SDN) oraz oprogramowanie dla cyberbezpieczeństwa (TAMA- własny antyDDoS).

 

Aktualnie do Zespołu Rozwoju Produktów poszukujemy doświadczonej, kreatywnej oraz proaktywnej osoby, która będzie miała realny wpływ na tworzenie i rozwój innowacyjnych produktów oraz dołączy do Nas na stanowisko:

 
Kierownik ds. Rozwoju Produktów ( obszar R&D )
Miejsce pracy: Warszawa

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • kreowanie, testowanie, wdrożenie i rozwoju produktów w obszarze R&D
 • monitorowanie i analizę rynku pod kątem identyfikacji potrzeb Klientów, działań konkurencji i trendów rynkowych
 • tworzenie planów i strategii produktowych oraz polityki cenowej
 • tworzenie założeń biznesowych oraz dbanie o rentowność produktów
 • udział w tworzeniu planów marketingowych oraz działań pro–sprzedażowych
 • współpracę z partnerami technologicznymi (producenci, dystrybutorzy, integratorzy)
 • prowadzenie dużych projektów z kluczowymi Klientami firmy
 • przygotowywanie dokumentacji produktowej i procesów niezbędnych do wdrożenia, sprzedaży i dalszego rozwoju produktów
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń oraz prezentacji związanych z produktami, technologiami i analizami rynkowymi

Nasze oczekiwania :

 • min. 3 lata doświadczenia w obszarze związanym z zarządzaniem produktami
 • doświadczenie we wdrażaniu nowych produktów do oferty produktowej organizacji
 • wykształcenie wyższe (IT, cyberbezpieczeństwo, telekomunikacja)
 • wiedza dotycząca rozwiązań sieciowych
 • dobra znajomość rynku i specyfiki branży R&D (w zakresie SmartCity, SDN, 5G)
 • umiejętności komunikacyjne, kreatywność i zdolności organizacyjne
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • umiejętność prezentacji, przedstawiania wniosków i rekomendacji rozwiązań
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń produktowych
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • mile widziane certyfikaty: Prince, PMI, Agile
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • mile widziane doświadczenie w start -up'ach w branży IT

Oferujemy :

 • pracę w gronie pasjonatów i profesjonalistów przy użyciu najnowszych technologii
 • udział w unikatowych w skali kraju projektach z obszaru R&D
 • pakiet świadczeń socjalnych (pakiet medyczny LuxMed, karnet sportowy)
 • benefity socjalne i oferty pracownicze
 • możliwość częściowej pracy zdalnej
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy

Administratorem Danych osobowych jest EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa.

Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem: EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa; e-mail: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, 1043) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane, w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem).

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, które realizują zadania w imieniu i na rzecz EXATEL S.A. tj.: obsługującym systemy informatyczne i wspierającym EXATEL S.A. w procesie rekrutacji.

EXATEL S.A. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Polska firma telekomunikacyjna i innowacje? W EXATEL to możliwe. Od ponad 25 lat świadczymy kompleksowe usługi z zakresu ICT dla operatorów, biznesu i sektora publicznego. Dobrze znamy rynek teleinformatyczny. Korzystamy ze sprawdzonych i nowoczesnych technologii. Prowadzimy działania badawczo-rozwojowe w obszarze ICT tworząc własne rozwiązania, takie jak urządzenia sieciowe (SDN) oraz oprogramowanie dla cyberbezpieczeństwa (TAMA- własny antyDDoS).

 

Aktualnie do Zespołu Rozwoju Produktów poszukujemy doświadczonej, kreatywnej oraz proaktywnej osoby, która będzie miała realny wpływ na tworzenie i rozwój innowacyjnych produktów oraz dołączy do Nas na stanowisko:

Kierownik ds. Rozwoju Produktów ( obszar R&D )

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • kreowanie, testowanie, wdrożenie i rozwoju produktów w obszarze R&D
 • monitorowanie i analizę rynku pod kątem identyfikacji potrzeb Klientów, działań konkurencji i trendów rynkowych
 • tworzenie planów i strategii produktowych oraz polityki cenowej
 • tworzenie założeń biznesowych oraz dbanie o rentowność produktów
 • udział w tworzeniu planów marketingowych oraz działań pro–sprzedażowych
 • współpracę z partnerami technologicznymi (producenci, dystrybutorzy, integratorzy)
 • prowadzenie dużych projektów z kluczowymi Klientami firmy
 • przygotowywanie dokumentacji produktowej i procesów niezbędnych do wdrożenia, sprzedaży i dalszego rozwoju produktów
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń oraz prezentacji związanych z produktami, technologiami i analizami rynkowymi

Nasze oczekiwania :

 • min. 3 lata doświadczenia w obszarze związanym z zarządzaniem produktami
 • doświadczenie we wdrażaniu nowych produktów do oferty produktowej organizacji
 • wykształcenie wyższe (IT, cyberbezpieczeństwo, telekomunikacja)
 • wiedza dotycząca rozwiązań sieciowych
 • dobra znajomość rynku i specyfiki branży R&D (w zakresie SmartCity, SDN, 5G)
 • umiejętności komunikacyjne, kreatywność i zdolności organizacyjne
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • umiejętność prezentacji, przedstawiania wniosków i rekomendacji rozwiązań
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń produktowych
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • mile widziane certyfikaty: Prince, PMI, Agile
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • mile widziane doświadczenie w start -up'ach w branży IT

Oferujemy :

 • pracę w gronie pasjonatów i profesjonalistów przy użyciu najnowszych technologii
 • udział w unikatowych w skali kraju projektach z obszaru R&D
 • pakiet świadczeń socjalnych (pakiet medyczny LuxMed, karnet sportowy)
 • benefity socjalne i oferty pracownicze
 • możliwość częściowej pracy zdalnej
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy

Administratorem Danych osobowych jest EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa.

Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem: EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa; e-mail: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, 1043) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane, w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem).

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, które realizują zadania w imieniu i na rzecz EXATEL S.A. tj.: obsługującym systemy informatyczne i wspierającym EXATEL S.A. w procesie rekrutacji.

EXATEL S.A. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne