Ta oferta pracy jest nieaktualna od 206 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik ds. Sprzedaży i Relacji z Klientem

 • Inowrocław, kujawsko-pomorskie
 • Kierownik
 • 25.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   
  Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

  KIEROWNIK DS. SPRZEDAŻY I RELACJI Z KLIENTEM

  Oddział: Inowrocław
  Umowa na zastępstwo

  Zadania na stanowisku:

  • Realizowanie celów biznesowych i sprzedażowych
  • Rozwój sprzedaży i portfela Klientów
  • Budowanie, utrzymanie i rozwój rozproszonych struktur sprzedażowych
  • Zarządzanie wynikiem i zespołem Doradców Klienta
  • Rozwijanie podległego zespołu poprzez szkolenia, coaching
  • Mobilny charakter pracy, bezpośrednie wizyty u Klientów
  • Budowanie wizerunku Provident Polska na rynku

  Wymagania:

  • Doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej
  • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem sprzedażowym w strukturach rozproszonych
  • Znajomość i umiejętność stosowania technik sprzedażowych
  • Znajomość kanałów sprzedaży bezpośredniej na lokalnym rynku 
  • Doświadczenie w rozwoju sprzedaży poparte sukcesami
  • Silna orientacja na wynik i determinacja w realizacji celów
  • Wykształcenie minimum średnie
  • Prawo jazdy kat. B

  Oferujemy: 

  • Przyjazną, otwartą kulturę organizacyjną – ponad 50% naszych pracowników jest z nami od ponad 5 lat
  • Możliwość rozwoju i awansu w strukturach firmy
  • Pakiet świadczeń dodatkowych (m.in. Prywatna opieka medyczna)
  • Możliwość skorzystania z dodatkowych benefitów (ubezpieczenie na życie i pakiet rekreacyjno-sportowy)
  • Możliwość udziału w realizacji ambitnych projektów o dużym zakresie samodzielności i odpowiedzialności
  • Możliwość uczestnictwa w programie wolontariatu pracowniczego, dofinansowanie pasji Pracowników
  aplikuj!

  Administrator

  Administratorem Twoich danych jest Provident Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, Inflancka 4A, 00-189 Warszawa (dalej „my”).

   

  Dane kontaktowe

  Możesz się z nami skontaktować poprzez adres  email: [email protected], telefonicznie pod numerem 600 400 150 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub pisemnie na adres naszej siedziby (podany wyżej).

  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: [email protected], lub pisemnie na adres naszej siedziby.

   

  Cele przetwarzania danych osobowych

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  • przeprowadzić bieżący proces rekrutacji, w tym ocenić Twoje kwalifikacje oraz zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz oraz wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas;
  • przygotować dokumentację niezbędną do zawarcia z Tobą umowy o pracę – jeżeli zostaniesz wybrany do pracy u nas;
  • archiwizować Twoje dane w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

  Za Twoją odrębną zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

   

  Podstawa prawna przetwarzania

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę (jeżeli zostaniesz wybrany do pracy u nas) – w zakresie Twojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru PESEL.
  • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby dowiedzieć się więcej o Twoich umiejętnościach i doświadczeniu podczas rozmowy – jest to na m potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
  • Twoja zgoda na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji.

   

  Odbiorcy danych

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w tym dostawcom usług rekrutacyjnych, usług utrzymania systemów informatycznych, usług przechowywania danych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

   

  Źródło pochodzenia danych osobowych

  Zbieramy Twoje dane osobowe:

  • bezpośrednio od Ciebie podczas procesu rekrutacji; lub
  • od agencji rekrutacyjnych i pośrednictwa pracy, jeżeli rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem takich podmiotów. W takim przypadku agencja rekrutacyjna lub pośrednictwa pracy przekazuje nam Twoje dane za Twoją zgodą. Od agencji otrzymujemy Twoje następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe umiejętności i uprawnienia, a także inne dane, które przekazałeś agencji rekrutacyjnej lub agencji pośrednictwa pracy.

   

  Okres przetwarzania danych osobowych

  Będziemy przechowywać Twoje dane przez czas trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu:

  • przez 1 miesiąc licząc od końca miesiąca w którym rekrutacja została zakończona;
  • przez okres 1 roku – jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie Twoich danych do celów przyszłych rekrutacji.

   

  Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

  Prawo wycofania zgody

  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub przetwarzanie danych w celach prowadzenia przyszłych rekrutacji) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez link otrzymany w e-mailu potwierdzającym zaaplikowanie na daną rekrutację.

  Prawo wyrażenia sprzeciwu

  W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe powyżej).

  Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  Informacja o dobrowolności albo wymogu podania danych

  Podanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Podanie danych w celu zawarcia umowy o prace jest obowiązkowe i wynika to z przepisów Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji i ewentualnego zawarcia umowy o pracę.