Kierownik ds. technicznych

 • Cieszyn, śląskie
 • Kierownik
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 29.08.2019
 • Ważna jeszcze 11 dni (do 28.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  PPG Industries to światowy lider w produkcji farb, lakierów i innych materiałów specjalistycznych. Jesteśmy obecni w niemal 70 krajach, w których mamy 150 zakładów produkcyjnych. PPG na świecie to 130 lat tradycji produkowania najwyższej jakości materiałów dla przemysłu i dla domu. W Polsce PPG zatrudnia 1700 osób. Firma podzielona jest na kilka strategicznych jednostek biznesowych znajdujących się we Wrocławiu, Cieszynie, Ostrowie Wielkopolskim - w tych lokalizacjach mieszczą się zakłady produkcyjne, oraz w Warszawie, Gdyni i Gliwicach.

  Kierownik ds. technicznych
  Miejsce pracy: Cieszyn

  Zadania:

  • Adoptowanie zapisów aktów prawnych oraz literatury fachowej w zakresie nowych technologii, opakowań, danych transportowych, surowców, klasyfikacji materiałów.
  • Nadzorowanie przepisów prawa ujętych w dziennikach ustaw, monitorach polskich, dyrektywach unijnych oraz przestrzeganie norm przedmiotowych – polskich, zakładowych, europejskich w zakresie zadań działu.
  • Opracowywanie danych niezbędnych dla organów kontrolujących w zakresie dokumentacji technologicznej, normalizacyjnej, atestacyjnej w zakresie zadań działu
  • Współpraca z komórkami organizacyjnymi PPG, tworzenia paletowych jednostek ładunkowych, certyfikatów
  • Nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i aktualizacją danych związanych z symboliką, zbiorami receptur, emisją właściwych receptur na poziom EHS.
  • Nadzór na jakością dokumentacji technologicznej tworzonej w Dziale Technologii i Zarządzania Danymi.

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe chemiczne.
  • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem (min. 2-3 lata)
  • Mile widziane doświadczenie w przemyśle chemicznym
  • Znajomość programów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań działu (MS Office),
  • Znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie funkcjonowania działu.
  • Umiejętność pracy w zespole.
  • Zdolności w zakresie planowania i organizacji oraz umiejętność analitycznego myślenia.
  • Dobra znajomość j. angielskiego.
  • Znajomość aktów prawnych.

  Oferujemy:

  • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
  • Pracę w międzynarodowej firmie będącej liderem w swojej branży
  • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w ciekawych projektach

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest PPG Cieszyn S.A. z siedzibą w Cieszynie (43-400) przy ul. Chemików 16.
  2. Dane kontaktowe Administratora: e-mail: [email protected]
  1. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
  2. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, spółki z grupy PPG, a także firmy wspierające procesy rekrutacyjne.
  3. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, w ramach którego przesłał(a) Pani/Pan swoje cv, a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych - przez okres 2 lat od przesłania cv.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   8.       Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym;
   9.       Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
   10.   Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.