Ta oferta pracy jest nieaktualna od 265 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik ds. Technicznych

 • Poznań, wielkopolskie
 • Kierownik
 • 28.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Poszukujemy Kandydata na stanowisko:

  Kierownik ds. Technicznych
  Miejsce pracy: Poznań

  Obowiązki:

  • Bieżący nadzór nad obsługą techniczną nieruchomości i utrzymywanie kontaktów z klientami;
  • Współpraca z serwisami zewnętrznymi;
  • Nadzór i koordynacja  pracy podległych pracowników i firm;
  • Przygotowanie raportów i budżetów.

  Wymagania:

  • Wykształcenie min. średnie techniczne, najlepiej o profilu elektrycznym,
  • Uprawnienia Gr 1 D+E do15kV,
  • Doświadczenia w zakresie eksploatacji nieruchomości, min. 2 lata.
  • Prawo jazdy kat. B.,
  • Dobra obsługa komputera,
  • Dyspozycyjność.

  Mile widziane:

  • Uprawnienia Gr 2 i 3, oraz gr 1 D+E powyżej 15kV,
  • Dobrej znajomości obsługi  komputera: Windows, MS Office.
  • Znajomości programu AutoCAD.
  • Znajomości przepisów prawa budowlanego, obsługi instalacji i urządzeń budynkowych.
  • Umiejętności czytania dokumentacji powykonawczej branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
  • Zaangażowania w powierzone obowiązki.

  Oferujemy:

  • Dobre warunki pracy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, w wymiarze 1 etatu;
  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o prace,
  • Szkolenia i rozwój zawodowy.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Firma zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nie zwracamy nadesłanych ofert.

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zintegrowane Systemy Techniczne  Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 212A  w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko kierownika ds. technicznych   .

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zintegrowane Systemy Techniczne  Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 212A w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Zintegrowane Systemy Techniczne  Sp. z o. o.a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

   Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

   Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

   1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zintegrowane Systemy Techniczne  Sp. z o. o.,  ul. Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa,

   2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:

   Zintegrowane Systemy Techniczne  Sp. z o. o., ul. Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa,

   3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Zintegrowane Systemy Techniczne  Sp. z o. o., na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

   4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii;

   5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.

   6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez  Zintegrowane Systemy Techniczne  Sp. z o. o.  Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

   7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

   8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.