Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Kierownik ds. wydawniczych

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35

Śródmieście

Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • przyjmowanie i rejestracja maszynopisów zgłoszonych do planu wydawniczego;

 • współpraca z autorami nad przygotowaniem publikacji do druku;

 • prowadzenie rejestru etapów prac wydawniczych i rozliczeń finansowych;

 • koordynowanie i kontrolowanie przebiegu prac na etapach: autor – recenzent – redaktor naukowy – redaktor wydawniczy – korektor – redaktor techniczny – drukarnia;

 • kalkulacja i rozliczanie kosztów produkcji publikacji;

 • prowadzenie bieżącej korespondencji;

 • planowanie budżetu Wydawnictwa;

 • sporządzanie umów z autorami, recenzentami, redaktorami, korektorami i innymi osobami uczestniczącymi w procesie produkcji publikacji Wydawnictwa;

 • współpraca ze współwydawcą czasopism; organizacja cyklicznych spotkań;

 • prowadzenie dokumentacji związanej z ISO, udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych;

 • prowadzenie i monitorowanie strony internetowej Wydawnictwa.

Nasze wymagania

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe na kierunkach: administracja, zarządzanie, dziennikarstwo, filologia polska lub klasyczna i podobne;

 • doświadczenie zawodowe: min. 3 lata na stanowisku związanym z pracą wydawniczą;

 • wiedza w zakresie prawa prasowego, prawa własności intelektualnej i prawa autorskiego;

 • orientacja w teorii administracji i zarządzania; posiadanie umiejętności zarządzania kapitałem ludzkim, zdolności organizowania pracy własnej i podległych pracowników;

 • dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, terminowość, systematyczność, rzetelność, inicjatywa i zaangażowanie, komunikatywność, gotowość do ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji.

To oferujemy

• stabilne miejsce zatrudnienia i pracę w niewielkim, młodym zespole,

• zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1,0 etatu,

• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o złożenie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny) w Dziale Spraw Pracowniczych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna, pok. 17) lub przesłanie na adres: [email protected] z dopiskiem „Kierownik ds. wydawniczych” do dnia 31.05.2022 r.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Do przekazanej aplikacji należy dołączyć klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)".

Dane osobowe osoby zainteresowanej będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.