Oferta pracy

Kierownik ds. Zarządzania Systemami Jakości

FM LogisticO firmie

FM Logistic

Europejska 6

Olszowa (pow. strzelecki)

Kierownik ds. Zarządzania Systemami Jakości

Opis zadań:

 • Skuteczne zarządzanie systemami jakości (wdrażanie, doskonalenie, utrzymywanie) wg. wymagań norm i zaleceń HO.
 • Systematyczne raportowanie do HO wszelkich odstępstw od Systemu Jakości oraz zgłaszanie potrzeb w tym zakresie.
 • Skuteczna współpraca i wsparcie wszystkich właścicieli procesu w celu doskonalenia, wdrażania, nadzorowania i utrzymania dokumentacji Systemu Jakości.
 • Koordynowanie wdrażania systemów jakości wg zaleceń HO.
 • Prowadzenie lub koordynowanie akcji szkoleniowych związanych z wymaganiami poszczególnych systemów jakości.
 • Efektywne planowanie i przeprowadzanie wewnętrznych auditów jakości.
 • Nadzór nad realizacją działań korygujących wynikających z audytów, inicjowanie działań zapobiegawczych i doskonalących oraz analiza podjętych działań w ścisłej współpracy z przedstawicielami klienta.
 • Czynny udział w audytach klientów i instytucji zewnętrznych.
 • Nadzór nad dokumentami i zapisami.
 • Zagwarantowanie spełnienia wymagań prawnych (akty prawne dot. obrotu art. spożywczymi, ADR, ochrona środowiska).
 • Zagwarantowanie efektywnej współpracy i komunikacji własnej oraz podległego zespołu.
 • Zapewnienie odpowiedniego wyszkolenia podległego personelu w zakresie przygotowania do pracy, wymaganych uprawnień i rozwoju kompetencji.
 • Efektywne zarządzanie podległym zespołem w celu optymalizacji czasu i narzędzi pracy.

Osoba ta będzie odpowiedzialna za 2 lokalizacje - Olszowa, ul. Europejska 6 (woj. opolskie) oraz Psary, ul. Akacjowa 11 (woj. śląskie).

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy z Systemami Zarządzania Jakością (mile widziane doświadczenie w obszarze logistyki magazynowej / transportowej).
 • Doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji związanej z systemami zarządzania jakością (dokumentacja jakościowa, procedury, polityki, instrukcje).
 • Doświadczenie w prowadzeniu audytów wewnętrznych oraz nadzorze nad audytami certyfikującymi.
 • Umiejętność oceny i zarządzania ryzykiem w obszarze jakości i ochrony środowiska (dyrektywy Seveso).
 • Dobra znajomość systemu zarządzania jakością wg ISO 14001:2015.
 • Praktyczna znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska.
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację biznesową.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Mile widziane kierunkowe wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie w zarządzaniu i administracji systemem BDO.
 • Praktyczna znajomość w zakresie bezpieczeństwa produktu spożywczego.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę FM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mszczonowie przy Tarczyńskiej 111A w celu realizacji obecnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania. 

Ogłoszenie archiwalne