Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Kierownik Działu Administracji

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W OLSZTYNIE

  • Malborska 2, Olsztyn
    Olsztyn, warmińsko-mazurskie
  • ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • kierownik / koordynator
  • praca stacjonarna

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W OLSZTYNIE

Malborska 2

Olsztyn

Twój zakres obowiązków

  • organizacja i koordynacja pracy pracowników zatrudnionych w podległej komórce organizacyjnej;

  • merytoryczny i funkcjonalny nadzór nad wykonywaniem zadań przez podległą komórkę organizacyjną;

  • dokonywanie bieżącej i okresowej analizy wyników działalności w podległej komórce organizacyjnej;

  • ustalanie kierunkowych planów tematycznych działalności podległej komórki organizacyjnej;

  • podejmowanie decyzji dotyczących działalności podległej komórki organizacyjnej, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do wyłącznej decyzji Dyrektora Centrum.

Nasze wymagania

  • wykształcenie wyższe magisterskie o odpowiednim kierunku, preferowane administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne;

  • min. 3 lata doświadczenia zawodowego, mile widzie, doświadczenie na stanowisku kierowniczym w systemie ochrony zdrowia lub w dziale administracji;

  • posiada umiejętności, wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika Działu Administracji;

  • nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie;

  • posiada obywatelstwo polskie;

  • korzysta z pełni praw publicznych.

  • znajomość ustawy: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prawo zamówień publicznych;

  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietu Office, platformy ePUAP;

  • komunikatywna znajomość języka angielskiego;

  • zdolności analityczne;

  • umiejętność kierowania zespołem.

  • II. Wymagane dokumenty:

  • Podpisany list motywacyjny i CV;

  • Podpisany kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik nr 1);

  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru (klauzula zgody*) wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy (Załącznik nr 2);

  • Podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

  • Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  • Podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;

  • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy;

  • Kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych i umiejętności, dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika Działu Administracji;

  • Wzory ww. oświadczeń dostępne są pod adresem www.rckikol.pl zakładka oferty pracy.

O nas

Celem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew oraz jej składniki, a także w produkty krwiopochodne i inne produkty lecznicze.