Ta oferta pracy jest nieaktualna od 96 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik działu administracyjno-technicznego

 • Wejherowo, pomorskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 11.08.2017

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Wejherowskie Centrum Kultury

www.wck.org.pl

Kierownik działu administracyjno-technicznego

Miejsce pracy: Wejherowo
Region: pomorskie

Podstawowy zakres obowiązków:

 • prowadzenie spraw administracyjnych i technicznych dotyczących obiektu Filharmonii Kaszubskiej – Wejherowskiego Centrum Kultury oraz koordynacja techniczna imprez
 • kierowanie działem administracyjno-technicznym składającym się z pracowników scenotechnicznych (akustyk, realizator dźwieku, oświetleniowiec, technik sceny), technicznych (konserwator, specj.ds obsługi urządzeń) i gospodarczych ( prac. gospodarczy),
 • nadzór i kontrola nad stanem technicznym obiektu Filharmonii Kaszubskiej i sprzętu
 • organizacja usług i dostaw w zakresie sprawnego działania i funkcjonowania technicznego budynku,
 • administrowanie zasobami materialnymi WCK,
 • prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych,
 • współpraca z właścicielem budynku Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonii Kaszubskiej – Gminą Miasta Wejherowa
 • prowadzenie dokumentacji imprez plenerowych oraz organizacja techniczna i nadzór nad ich wykonaniem w zastępstwie Zastępcy Dyrektora,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: techniczne lub administracja
 • staż pracy min. 3 lata, w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność zarządzania zespołem, dobra organizacja pracy,
 • prawy jazdy kat. B,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy – Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie,
 • praca przy komputerze, urządzeniach biurowych,
 • praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
 • pełny etat

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych za pomocą przycisku Aplikuj
lub na adres WCK: ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo,
w terminie do dnia 12.09.2017 r. do godz. 12.00 

Decyduje data wpływu oferty. Aplikacje, które wpłyną do WCK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.
Dokumenty kandydatów będą przechowywane w Dziale księgowości WCK przez okres 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika działu administracyjno – technicznego. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Wejherowskie Centrum Kultury nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie w/w okresu,  nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys - curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) podpisane osobiście, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika działu administracyjno - technicznego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronnie danych osobowych”.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informuję, że:
1. Administratorem Danych jest Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie ul. Sobieskiego 255.
2. Celem zbierania danych jest realizacja zadań pracodawcy związanych z rekrutacją.
3. Nie przewiduje się przekazywania danych odbiorcom.
4. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa.


Zaloguj się do konta

Zaloguj się, aby łatwiej szukać pracy.

Dla tego adresu e-mail istnieje już konto w Pracuj.pl, ale adres e-mail nie został potwierdzony. Wysłaliśmy Ci wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Sprawdź swoją pocztę i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Niepoprawne hasło albo email.

Niepoprawne hasło.

Wystąpił błąd podczas logowania.

Niepoprawny link.

Zbyt wiele nieprawidłowych prób podania hasła. <span id="validationErrorTimerText">Spróbuj ponownie za <span id="validationErrorTimer">{0}</span> <span id="validationErrorTimerUnit">sekund</span>.</span>

 • lub Załóż konto

Załóż konto

Załóż konto, aby łatwiej szukać pracy.

Przepraszamy, podczas rejestracji wystąpił błąd.

Dla tego adresu e-mail istnieje już konto w Pracuj.pl, ale adres e-mail nie został potwierdzony. Wysłaliśmy Ci wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Sprawdź swoją pocztę i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Użytkownik o podanym adresie e-mail jest już zarejestrowany.

Przepraszamy, wystąpił błąd podczas tworzenia użytkownika

 • lub Zaloguj się