Ta oferta pracy jest nieaktualna od 134 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik działu administracyjno-technicznego

 • Wejherowo, pomorskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 09.08.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Wejherowskie Centrum Kultury

  www.wck.org.pl

  Kierownik działu administracyjno-technicznego

  Miejsce pracy: Wejherowo

  Podstawowy zakres obowiązków:

  • prowadzenie spraw administracyjnych i technicznych dotyczących obiektu Filharmonii Kaszubskiej – Wejherowskiego Centrum Kultury oraz koordynacja techniczna imprez
  • kierowanie działem administracyjno-technicznym składającym się z pracowników scenotechnicznych (akustyk, realizator dźwieku, oświetleniowiec, technik sceny), technicznych (konserwator, specj. ds obsługi urządzeń, specj. ds administracji i zamówień publicznych) i gospodarczych ( prac. gospodarczy),
  • nadzór i kontrola nad stanem technicznym obiektu Filharmonii Kaszubskiej i sprzętu
  • organizacja usług i dostaw w zakresie sprawnego działania i funkcjonowania technicznego budynku,
  • administrowanie zasobami materialnymi WCK,
  • współpraca z właścicielem budynku Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonii Kaszubskiej – Gminą Miasta Wejherowa
  • prowadzenie dokumentacji imprez plenerowych oraz organizacja techniczna i nadzór nad ich wykonaniem w zastępstwie Zastępcy Dyrektora,

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: techniczne lub administracja
  • staż pracy min. 3 lata, w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym
  • biegła znajomość obsługi komputera
  • dyspozycyjność,
  • umiejętność zarządzania zespołem, dobra organizacja pracy,
  • prawy jazdy kat. B,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  • miejsce pracy – Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie,
  • praca przy komputerze, urządzeniach biurowych,
  • praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
  • pełny etat

  Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych za pomocą przycisku Aplikuj
  lub na adres WCK: ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo,
  w terminie do dnia 31.08.2018 r. do godz. 12.00 

  Decyduje data wpływu oferty. Aplikacje, które wpłyną do WCK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.
  Dokumenty kandydatów będą przechowywane w Dziale księgowości WCK przez okres 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika działu administracyjno – technicznego. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Wejherowskie Centrum Kultury nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie w/w okresu,  nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

  Wymagane dokumenty:

  • życiorys - curriculum vitae,
  • list motywacyjny,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) podpisane osobiście, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika działu administracyjno - technicznego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronnie danych osobowych”.

  Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego na stanowisko w Wejherowskim Centrum Kultury w Wejherowie

  Działając na podstawie RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych], wobec podania przez Panią/Pana danych niezbędnych dla potrzeb rekrutacji, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo.
  2. Inspektor ochrony danych [IOD]: Patrycja Falkowska, e-mail: [email protected]; tel. 58 677 71 37.
  3. Celem zbierania danych jest realizacja zadań pracodawcy związanych z rekrutacją.
  4. Nie przewiduje się przekazywania danych innym podmiotom, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
  5. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.

  Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej podpisane osobiście, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko Kierownika działu administracyjno - technicznego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


  Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego na stanowisko w Wejherowskim Centrum Kultury w Wejherowie

  Działając na podstawie RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych], wobec podania przez Panią/Pana danych niezbędnych dla potrzeb rekrutacji, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo.
  2. Inspektor ochrony danych [IOD]: Patrycja Falkowska, e-mail: [email protected]; tel. 58 677 71 37.
  3. Celem zbierania danych jest realizacja zadań pracodawcy związanych z rekrutacją.
  4. Nie przewiduje się przekazywania danych innym podmiotom, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
  5. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.