Ta oferta pracy jest nieaktualna od 347 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Działu Analiz

 • Warszawa, mazowieckie
 • Kierownik
 • 10.01.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. to jeden z kluczowych podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG. Spółka rozpoczęła działalność operacyjną 1 sierpnia 2014 r. stając się największym sprzedawcą gazu w Polsce. Głównym zadaniem spółki jest obsługa handlowa klienta detalicznego w zakresie sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej.

  Kierownik Działu Analiz
  Miejsce pracy: Warszawa
  PKA_128_CEN_2018

  Opis stanowiska:

  • Koordynacja przygotowywania cyklicznych i jednorazowych planów i prognoz związanych z działalnością komercyjną Spółki;
  • Analiza polityki cenowej w odniesieniu do ofert promocyjnych z punktu widzenia zakładanych celów dla Spółki oraz atrakcyjności cenowej względem konkurencji;
  • Tworzenie modeli rynku oraz analityka scenariuszowa dot. pozycji Spółki oraz możliwego wpływu analizowanych scenariuszy na wyniki Spółki;
  • Analizowanie potencjału oferty i rozwiązań Spółki w obszarze działalności komercyjnej;
  • Wsparcie planistyczne i analityczne poszczególnych komórek obszaru komercyjnego;
  • Nadzór nad przygotowywaniem business case'ów dot. nowych produktów i usług oraz powdrożeniowa analiza wyników.

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub matematycznym;
  • Doświadczenie zawodowe w obszarze kontrolingu, analiz, raportowania lub planowania - min. 5 lat;
  • Praktyczna znajomość MS Office, zaawansowana znajomość MS Excel;
  • Wysokie umiejętności analityczne;
  • Doświadczenie w zarządzaniu / koordynowaniu pracy zespołu, wysokie zdolności interpersonalne;
  • Przebyte szkolenia, warsztaty w obszarze analiz, planowania, oceny efektywności inwestycji oraz wspierających narzędzi informatycznych będą dodatkowym atutem.

  Oferujemy:

  • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
  • Niezbędne narzędzia pracy;
  • Atrakcyjną pracę w młodym i dynamicznym zespole.
  aplikuj

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Administratorem danych osobowych podanych przez Kandydata jest PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa. Kontakt z osobą realizującą w PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. zadania inspektora danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „inspektor danych osobowych”. Dane osobowe zbierane są, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(zwanego dalej „rozporządzeniem”), w celu: a) realizacji danego procesu rekrutacji, b) realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Dane osobowe Kandydata mogą być udostępniane podmiotom realizującym w imieniu i na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. procesy rekrutacyjne oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Kandydata będą przechowywane: a) przez 1 rok od dnia zakończenia danego procesu rekrutacyjnego - dla celu określonego w pkt 3 lit. a, b) przez 2 lata od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych - dla celu określonego w pkt 3 lit. b. Kandydatowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. Kandydat, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Dane osobowe Kandydata będą podlegały profilowaniu w zakresie określenia predyspozycji, kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zadań na określonym stanowisku pracy, bez powstania skutków prawnych po stronie Kandydata, przy czym Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.