Kierownik Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych

Warszawski Uniwersytet MedycznyO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 19 dni
  do: 21 cze 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator
top

Warszawski Uniwersytet Medyczny to jedna z największych uczelni medycznych w Polsce
i prężny ośrodek badawczy.

                                                     

Aktualnie poszukujemy Kandydata/ki na stanowisko:

Kierownik
Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: APK4/1210-028/2020

Główne zadania:

 • nadzór nad funkcjonowaniem Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych i kierowanie jego pracami w sposób zapewniający terminową i prawidłową realizację zadań, w szczególności:
  • wystawianie, opiniowanie i rejestrowanie wniosków o zakup ww. aparatury z jednostek Uczelni,
  • gromadzenie bazy informacji technicznych i użytkowych dotyczących aparatury i urządzeń oraz udostępnianie jej wnioskodawcom,
  • udział w przygotowaniu planów zakupów inwestycyjnych dla jednostek organizacyjnych Uczelni,
  • merytoryczne przygotowanie specyfikacji i udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących zakupu ww. aparatury, sprzętu oraz urządzeń,
  • przygotowywanie i realizacja umów dotyczących przeglądów, napraw i konserwacji aparatury i urządzeń, prowadzenie spraw dotyczących obsługi gwarancyjnej aparatury i urządzeń.
 • nadzór nad racjonalną i celową gospodarką materiałową i finansową z zachowaniem zasad przewidzianych prawem zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz wyznaczonych limitów finansowych,
 • zarządzanie i organizacja pracy podległego zespołu zapewniająca realizację zadań Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i uregulowaniami wewnętrznymi.
linia

Wymagania kwalifikacyjne: 

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym,
 • znajomość zasad gospodarki aparaturą i urządzeniami technicznymi w tym w szczególności procedur zakupów inwestycyjnych, eksploatacji i likwidacji aparatury i urządzeń w jednostce sektora finansów publicznych,
 • znajomość rynku producentów i dostawców aparatury medycznej i laboratoryjnej,
 • znajomość obsługi komputera i oprogramowania - pakiet biurowy MS Office i inne
 • aplikacje użytkowe w tym finansowo-księgowe związane z dokumentowaniem i ewidencją zakupionych środków trwałych,
 • znajomość i stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych i innych aktów prawnych do wyspecyfikowanych wyżej wymagań, w tym: umiejętność przygotowywania dokumentacji do planowanych zamówień publicznych na dostawy aparatury, w tym opisów wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia i warunków technicznych do specyfikacji,
 • wysokie umiejętności interpersonalne, samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum średniozaawansowanym.
linia

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na prestiżowej warszawskiej
   uczelni medycznej
 • elastyczny
  czas pracy
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w środowisku akademickim
 • dostęp do nowoczesnego centrum sportowo-rehabilitacyjnego
 • dofinansowanie do wakacji oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Ciebie i Twoich dzieci
 • systemy
  premiowe
 • trzynastą
  pensję
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia
  na życie
 • inne świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
linia
Dokumenty prosimy składać do 20.06.2020r.
 
CV przyjmujemy także:

 • pocztą elektroniczną na adres [email protected] z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia w tytule e-maila.

 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej:
 

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Warszawski Uniwersytet Medyczny to jedna z największych uczelni medycznych w Polsce
i prężny ośrodek badawczy.

                                                     

Aktualnie poszukujemy Kandydata/ki na stanowisko:

Kierownik
Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych
Numer ref.: APK4/1210-028/2020

Główne zadania:

 • nadzór nad funkcjonowaniem Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych i kierowanie jego pracami w sposób zapewniający terminową i prawidłową realizację zadań, w szczególności:
  • wystawianie, opiniowanie i rejestrowanie wniosków o zakup ww. aparatury z jednostek Uczelni,
  • gromadzenie bazy informacji technicznych i użytkowych dotyczących aparatury i urządzeń oraz udostępnianie jej wnioskodawcom,
  • udział w przygotowaniu planów zakupów inwestycyjnych dla jednostek organizacyjnych Uczelni,
  • merytoryczne przygotowanie specyfikacji i udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących zakupu ww. aparatury, sprzętu oraz urządzeń,
  • przygotowywanie i realizacja umów dotyczących przeglądów, napraw i konserwacji aparatury i urządzeń, prowadzenie spraw dotyczących obsługi gwarancyjnej aparatury i urządzeń.
 • nadzór nad racjonalną i celową gospodarką materiałową i finansową z zachowaniem zasad przewidzianych prawem zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz wyznaczonych limitów finansowych,
 • zarządzanie i organizacja pracy podległego zespołu zapewniająca realizację zadań Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i uregulowaniami wewnętrznymi.

Wymagania kwalifikacyjne: 

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym,
 • znajomość zasad gospodarki aparaturą i urządzeniami technicznymi w tym w szczególności procedur zakupów inwestycyjnych, eksploatacji i likwidacji aparatury i urządzeń w jednostce sektora finansów publicznych,
 • znajomość rynku producentów i dostawców aparatury medycznej i laboratoryjnej,
 • znajomość obsługi komputera i oprogramowania - pakiet biurowy MS Office i inne
 • aplikacje użytkowe w tym finansowo-księgowe związane z dokumentowaniem i ewidencją zakupionych środków trwałych,
 • znajomość i stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych i innych aktów prawnych do wyspecyfikowanych wyżej wymagań, w tym: umiejętność przygotowywania dokumentacji do planowanych zamówień publicznych na dostawy aparatury, w tym opisów wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia i warunków technicznych do specyfikacji,
 • wysokie umiejętności interpersonalne, samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum średniozaawansowanym.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na prestiżowej warszawskiej
   uczelni medycznej
 • elastyczny
  czas pracy
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w środowisku akademickim
 • dostęp do nowoczesnego centrum sportowo-rehabilitacyjnego
 • dofinansowanie do wakacji oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Ciebie i Twoich dzieci
 • systemy
  premiowe
 • trzynastą
  pensję
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia
  na życie
 • inne świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Dokumenty prosimy składać do 20.06.2020r.
 
CV przyjmujemy także:

 • pocztą elektroniczną na adres [email protected] z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia w tytule e-maila.

 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej:
 

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Ogłoszenie archiwalne