Zgodnie z obowiązującymi przepisami dane osobowe przetwarzane będą w celu i w okresie sześciu (6) miesięcy po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w formularzu, a w razie wyrażenia zgody dotyczącej przyszłych rekrutacji do odwołania zgody nie dłużej jednak nić 24 miesiące oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych. Administratorem danych jest Xfurmo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, kontakt: [email protected] Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów.

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

Kierownik Działu Badawczo – Rozwojowego

XFURMO sp. z o.o.O firmie

 • Emilii Plater 28
  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze 23 dni
  do: 22 cze 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik

XFURMO sp. z o.o.

Emilii Plater 28

Warszawa

XFURMO sp. z o.o.

Kierownik Działu Badawczo – Rozwojowego

Miejsce pracy: Warszawa

Kierownik Działu będzie brał udział w prowadzeniu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, w ramach realizowanych przez Spółkę Innowacyjnych Projektów B+R, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programów NCBiR.

Szczegółowy zakres obowiązków obejmuje następujące czynności:

 • koordynacja współpracy pomiędzy ośrodkami naukowo-badawczymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektów,
 • ustalanie celów i zadań poszczególnym członkom zespołu,
 • nadzór nad realizacją prac badawczo-rozwojowych i przebiegiem projektów ściśle wg założeń, metodologii i zapisów przyjętych we wnioskach o dofinansowanie,
 • koordynacja zadań wyznaczonym osobom wchodzącym w skład zespołu B+R oraz ścisła współpraca z osobami nadzorującymi przebieg projektów,
 • koordynacja i nadzorowanie dostaw w zakresie zgodności z harmonogramem oraz oczekiwanymi parametrami w celu zabezpieczenia prawidłowości prowadzonych badań,
 • sporządzanie raportów i analiz,
 • kontrola i nadzór nad dotrzymaniem terminów wykonania zadań powierzonych zespołowi zgodnie z przyjętym harmonogramem projektów. Współudział w dokonywaniu korekt harmonogramu w zakresie dopuszczalnym, jeżeli zaistnieją ku temu nieprzewidziane okoliczności,
 • współpraca z personelem podwykonawców/partnerów i nadzór nad badaniami zleconymi,
 • monitorowanie realizacji budżetu projektów,
 • redagowanie artykułów  publikujących wyniki badań i uczestnictwo w konferencjach naukowych upowszechniających wyniki projektów,
 • rozwiązywanie problemów badawczych i technicznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników.
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (krajowych i/lub europejskich).
 • Dobra znajomość obsługi komputera oraz aplikacji biurowych (szczególnie MS Office),
 • Umiejętność samoorganizacji i zarządzania czasem.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Oferowane warunki:

 • Praca w innowacyjnej i prężnie rozwijającej się firmie działającej również na rynkach międzynarodowych
 • Zatrudnienie na umowę o prace
 • Możliwość rozwoju zawodowego

CV prosimy przesyłać klikając w przycisk Aplikuj.


Kierownik Działu Badawczo – Rozwojowego

Kierownik Działu będzie brał udział w prowadzeniu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, w ramach realizowanych przez Spółkę Innowacyjnych Projektów B+R, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programów NCBiR.

Szczegółowy zakres obowiązków obejmuje następujące czynności:

 • koordynacja współpracy pomiędzy ośrodkami naukowo-badawczymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektów,
 • ustalanie celów i zadań poszczególnym członkom zespołu,
 • nadzór nad realizacją prac badawczo-rozwojowych i przebiegiem projektów ściśle wg założeń, metodologii i zapisów przyjętych we wnioskach o dofinansowanie,
 • koordynacja zadań wyznaczonym osobom wchodzącym w skład zespołu B+R oraz ścisła współpraca z osobami nadzorującymi przebieg projektów,
 • koordynacja i nadzorowanie dostaw w zakresie zgodności z harmonogramem oraz oczekiwanymi parametrami w celu zabezpieczenia prawidłowości prowadzonych badań,
 • sporządzanie raportów i analiz,
 • kontrola i nadzór nad dotrzymaniem terminów wykonania zadań powierzonych zespołowi zgodnie z przyjętym harmonogramem projektów. Współudział w dokonywaniu korekt harmonogramu w zakresie dopuszczalnym, jeżeli zaistnieją ku temu nieprzewidziane okoliczności,
 • współpraca z personelem podwykonawców/partnerów i nadzór nad badaniami zleconymi,
 • monitorowanie realizacji budżetu projektów,
 • redagowanie artykułów  publikujących wyniki badań i uczestnictwo w konferencjach naukowych upowszechniających wyniki projektów,
 • rozwiązywanie problemów badawczych i technicznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników.
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (krajowych i/lub europejskich).
 • Dobra znajomość obsługi komputera oraz aplikacji biurowych (szczególnie MS Office),
 • Umiejętność samoorganizacji i zarządzania czasem.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Oferowane warunki:

 • Praca w innowacyjnej i prężnie rozwijającej się firmie działającej również na rynkach międzynarodowych
 • Zatrudnienie na umowę o prace
 • Możliwość rozwoju zawodowego

CV prosimy przesyłać klikając w przycisk Aplikuj.

Ogłoszenie archiwalne