Kierownik Działu BHP i P. Poż.

 • Bodaczów (pow. zamojski), lubelskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 21.01.2019
 • Ważna jeszcze 0 dni (do 20.02.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie są jednym z największych producentów olejów roślinnych w Polsce, funkcjonujemy na rynku już od prawie 60 lat.
   
  Jesteśmy częścią grupy Glencore Agriculture, która jest światowym liderem produkcji, obsługi, przetwórstwa i wprowadzania na rynek artykułów rolnych, takich jak zboża, nasiona, rośliny oleiste, nasiona jadalnych roślin strączkowych, cukier, ryż, bawełna, oleje roślinne, śruty oraz biodiesel.
   
  Więcej informacji na stronach: www.ztb.plwww.glencorepolska.pl
  KIEROWNIK DZIAŁU BHP I P.POŻ.
  Miejsce pracy: Bodaczów (pow. zamojski)
   

  Obowiązki:

  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów i uzgodnień z zakresu BHP oraz nad prawidłowym funkcjonowaniem i stałym udoskonalaniem zakładowego systemu zarządzania BHP;
  • współpraca z zespołami fabrycznymi w celu rozwoju i wdrażania lokalnej strategii w zakresie BHP;
  • współudział w opracowywaniu i wdrażanie zakładowego planu oraz strategii w obszarze BHP;
  • zarządzanie zespołem BHP; 
  • nadzór nad prowadzeniem pomiarów środowiska pracy;
  • szkolenia pracowników z zakresu BHP i pierwszej pomocy;
  • tworzenie planów audytów oraz ich przeprowadzanie;
  • śledzenie zmian w przepisach prawnych i aktualizowanie procedur;
  • tworzenie i przestrzeganie wewnętrznych procedur wypadkowych;
  • podejmowanie działań mających na celu budowania i utrzymania świadomości pracowników i kadry kierowniczej w zakresie eliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia w środowisku pracy;
  • współpraca oraz raportowanie do centrali Glencore;
  • aktywne uczestnictwo i udział w programach promujących bezpieczeństwo adresowanych dla całej grupy Glencore;
  • sporządzanie sprawozdawczości i statystyk z zakresu ochrony BHP i p.poż.;
  • nadzór nad funkcjonowaniem ochrony zakładu pod względem bezpieczeństwa;
  • bieżąca współpraca z koordynatorem firmy ochroniarskiej.

  Nasze wymagania:

  • wykształcenie kierunkowe wyższe  i specjalistyczne kursy  z zakresu BHP i p.poż.;
  • min 3 letni staż pracy na analogicznym stanowisku (preferowany przemysł spożywczy);
  • znajomość przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa pracy;
  • uprawnienia inspektora przeciwpożarowego;
  • doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
  • komunikatywna znajomość  j. angielskiego;
  • umiejętności komunikacji i egzekwowania zaleceń;
  • samodzielność i konsekwencja w realizacji zadań;
  • odporność na sytuacje stresowe i umiejętności wywierania wpływu;
  • nastawienia na jakość, rzetelność i sumienność;
  • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet Office).

  Gwarantujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w międzynarodowej firmie;
  • przyjazną atmosferę pracy w gronie doświadczonych współpracowników;
  • ambitne zadania i możliwość kreowania nowych rozwiązań;
  • pakiet benefitów pracowniczych m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do wypoczynku.
  Prosimy o przysłanie CV wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych za pomocą przycisku aplikuj.
   
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
  aplikuj

   

  Jeśli zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Pracodawcę Państwa danych osobowych zawartych w ogłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, proszę umieścić w swoim CV następującą zgodę:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o., Bodaczów, 22-460 Szczebrzeszyn, jako Administratora danych osobowych, na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: [email protected]  lub na wskazany adres siedziby Administratora, jednak uniemożliwi to dalszy udział w rekrutacji. Szczegółowe informacje wymagane na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zostały podane w ogłoszeniu rekrutacyjnym, do którego załączono niniejsze zapytanie o zgodę..

  Jeśli chcą Państwo, abyśmy zachowali Państwa CV w naszej bazie, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o., Bodaczów, 22-460 Szczebrzeszyn, jako Administratora danych osobowych, na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacji pracowników, prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: [email protected] lub na wskazany adres siedziby Administratora. Szczegółowe informacje wymagane na podstawie artykułu 13  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zostały podane w ogłoszeniu rekrutacyjnym, do którego załączono niniejsze zapytanie o zgodę”.

  Szczegółowe informacje:

  1. Podstawa prawna : Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  („RODO”) 
  2. Administrator danych osobowych: Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o., Bodaczów, 22-460 Szczebrzeszyn
  3. Cel i okres przetwarzania danych: realizacja obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych.
  4. Rodzaj danych:  Dane identyfikacyjne kandydata, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych.
  5. Odbiorcy danych  osobowych: pracownicy działu Zasobów Ludzkich Administratora danych oraz podmioty dostarczające systemy teleinformatyczne do celów rekrutacji.
  6. Zapewnienie Administratora o rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych:
  • Państwa dane osobowe będą zabezpieczane poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem tych danych.
  • Zapewniamy Państwu prawo dostępu do tych danych. Mogą je Państwo sprostować, żądać ich usunięcia (o ile nie sprzeciwia się to odpowiednim przepisom prawa polskiego), lub żądać ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  Osoba kontaktowa w temacie realizacji praw osób fizycznych:
  1. Wycofanie zgody:

  Informujemy, że w dowolnym czasie mogą Państwo wycofać powyższą zgodę.
  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.