Oferta pracy

Kierownik Działu ds. Wsparcia Użytkownika

InPostO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Kraków, ul. Wielicka 28b

  Kraków, małopolskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator
Kierownik Działu ds. Wsparcia Użytkownika

ZAKRES:

 • Zarządzanie zespołem specjalistów z obszarów wsparcia użytkownika rozwiązań IT
 • Zarządzanie zasobami sprzętowymi i oprogramowaniem użytkownika końcowego oraz ewidencja zasobów w ramach IT Asset Management wraz z cykliczną aktualizacją
 • Zarządzanie poprawkami, aktualizacjami, zmianami na urządzeniach końcowych
 • Ciągła współpraca z innymi działami, aby prognozować przyszłe potrzeby technologiczne
 • Utrzymywanie standardu pracy biurowej oraz rozwoju systemów telekonferencyjnych użytkownika końcowego oraz ewidencja zasobów w ramach IT Asset Management wraz z cykliczną aktualizacją
 • Utrzymywanie cyklu odtworzenia sprzętu oraz oprogramowania
 • Zarządzanie zapotrzebowaniem licencyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek biznesowych
 • Wsparcie i rozwój lokalizacji rozproszonych, w tym oddziałów oraz sortowni w zakresie dostępności usług IT
 • Koordynowanie i opracowanie globalnych zasad i procedur dotyczących usług i wsparcia dla zespołów wsparcia użytkownika
 • Zapewnienie terminowości i dokładności obsługi zgłoszeń zgodnie z SLA
 • Opracowanie, monitorowanie i raportowanie kluczowych wskaźników pomiarów wydajności dla zwiększenia produktywności i jakości w uzyskiwanej pomocy technicznej
 • Ustalanie priorytetów realizacji zadań projektowych dla zespołu wsparcia
 • Zapewnienie punktu eskalacyjnego dla zespołów wsparcia technicznego
 • Rozwój i utrzymanie zespołu 1 linii wsparcia użytkownika oraz mechanizmów oraz standardów komunikacji IT w organizacji
 • Odpowiedzialność za wdrożenie i utrzymywanie procesów związanych z zarządzaniem użytkownikami oraz prawami dostępu
 • Współpraca z obszarem bezpieczeństwa IT w zakresie przygotowania wdrożeń i zmian dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa pracy użytkownika, w tym obszaru zapewnianych dostępów do zasobów
 • Poszukiwanie, rekomendowanie i wdrażanie rozwiązań usprawniających obszar pracy biurowej
 • Nadzór nad prawidłowością wdrażania procesów oraz dokumentacji IT
 • Współpraca oraz zapewnienie wsparcia w procesie rozwoju sieci oddziałowej oraz zapewnienie dla niej sprawnej realizacji zadań z obszaru IT

WYMAGANIA:

 • Doświadczenie w zarządzaniu środowiskiem pracy użytkownika, w tym rozwiązań chmurowych
 • Doświadczenie w budowie i zarządzaniu obszaru ServiceDesk min. 5 lat
 • Doświadczenie w komunikacji problemów technicznych i rozwiązań dla jednostek spoza IT
 • Doświadczenie w kierowaniu rozproszonym zespołem
 • Doświadczenie współpracy z kierownictwem wyższego szczebla
 • Doświadczenie w zarządzaniu budżetem z obszaru sprzętu i oprogramowania IT
 • Doświadczenie we współpracy multivendor dla obszaru sprzętu IT

MILE WIDZIANE:

 • Znajomość obszaru sieciowego TCP/IP
 • Znajomość zwinnych metod pracy
 • Znajomość rozwiązań typu Data Lake
 • Doświadczenie z systemami Jira oraz Confluence

OFERUJEMY:

 • Pracę w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce
 • Udział w tworzeniu nowych rozwiązań, zarówno w organizacji jak i na rynku
 • Koleżeńską atmosferę w zespole
 • Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach firmy
 • Dofinansowaną opiekę medyczną i pakiet Multisport

Administratorem danych osobowych jest Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez:

- Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793107918

- InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624

- Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6782881784

- InPost Technology S.à r.l. Société à responsabilité limitée (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z siedzibą w Luksemburgu, 70, route d’Esch, L-1470 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

 

oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat od dnia wpłynięcia aplikacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Integer Group Services Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Integer Group Services Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków. 

 

Więcej informacji na temat naszej Polityki Transparentności dostępne na naszej stronie www. 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy