Oferta pracy

Kierownik Działu Eksploatacji

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Marii Skłodowskiej-Curie 3a

Gdańsk

Twój zakres obowiązków

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania obszaru technicznego Uczelni,

 • przygotowywanie harmonogramu i budżetu branżowych prac eksploatacyjnych,

 • koordynacja prac eksploatacyjnych, kontrola i weryfikacja wykonanych robót, kontrola jakościowa i ilościowa robót oraz weryfikacja zgodności z harmonogramem oraz budżetem,

 • zapewnienie i odpowiedzialność za prowadzenie eksploatacyjnej dokumentacji formalno-prawnej (awarii, przeglądów, serwisów i napraw) zgodnie z najlepszymi standardami i wymogami prawnymi,

 • organizacja pracy sekcji, w tym zarządzanie kilkunastoosobowym zespołem oraz wykonawcami,

 • współpraca przy koordynacji z wewnętrznymi jednostkami GUMed w zakresie prowadzonych inwestycji/remontów oraz udział w komisjach odbiorowych,

 • współpraca z dostawcami mediów w zakresie zapewnienia ciągłości realizacji dostaw oraz zarządzanie gospodarką energetyczną i wodno-ściekową,

 • stosowanie zasad i procedur w zakresie dokonywania zakupów i zamówień na dostawy towarów, realizację robót i wykonywanie usług, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

 • koordynacja postępowań przetargowych oraz projektów dofinansowanych z instytucji zewnętrznych w zakresie powierzonych zadań.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne,

 • min. 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z budową lub eksploatacją sieci sanitarnych i/lub energetyczną, w tym minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym,

 • teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień wod.-kan. tj. gospodarki wodno-ściekowej, warunków eksploatacji urządzeń, sieci wod.-kan.,

 • znajomość przepisów technicznych dotyczących eksploatacji i konserwacji instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, gazowych i transportu bliskiego,

 • doświadczenie w eksploatacji obiektów (serwisowanie, remonty, przeglądy), w tym przygotowaniu i realizacji modernizacji systemów budynkowych,

 • praktyczna znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

 • biegła znajomość i posługiwanie się narzędziami do koordynacji i nadzoru nad realizacją prac (MS Office, MS Project, AutoCAD, NORMA lub podobne),

 • umiejętność współpracy i komunikacji, dokładność, sumienność oraz zdyscyplinowanie organizacyjne, czasowe i budżetowe,

 • prawa jazdy kat. B.

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy w instytucjach państwowych (w tym spółkach skarbu państwa) lub obiektach badawczo-rozwojowych,

 • uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej/sanitarnej.

To oferujemy

 • umowę o pracę,

 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,

 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,

 • benefity dla rodziców,

 • atrakcje kulturalne i sportowe,

 • wczasy pod gruszą.

 • Benefity

 • dofinansowanie nauki języków

 • preferencyjne pożyczki

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • bezzwrotne zapomogi

Zasady aplikowania:

 • osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) za pomocą przycisku APLIKUJ,

 • termin nadsyłania aplikacji to 20.08.2021 r.,

 • aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji,

 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.