Ta oferta pracy jest nieaktualna od 7 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Działu Finansów i Księgowości

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 18.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.


  Muzeum Narodowe w Krakowie
  ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko:

  Kierownik Działu Finansów i Księgowości
  Miejsce pracy: Kraków

  Opis stanowiska: 

  • bieżące i prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o politykę rachunkowości Muzeum z uwzględnieniem przepisów odpowiednich ustaw i innych aktów prawnych,
  • terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości,
  • opracowanie szczegółowych harmonogramów wpływów i wydatków, składanie zapotrzebowania na środki budżetowe, planowanie i monitorowanie ich realizacji,
  • terminowe, prawidłowe, i rzetelne sporządzanie deklaracji podatkowych i innych dokumentów dla organów podatkowych,
  • organizowanie i doskonalenie systemu sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych,
  • nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
  • dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
   • wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
   • następnej kontroli operacji gospodarczych Muzeum stanowiących przedmiot księgowań,
  • kierowanie pracą zespołu księgowego,
  • sporządzanie sprawozdań GUS przypisanych do realizacji w Dziale Finansowo-Księgowym,
  • weryfikacja dokumentacji i transakcji finansowych Muzeum,
  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m.in. Urzędami Skarbowymi, ZUS),
  • dbałość o sprawny przepływ informacji, dobrą komunikację i relacje w firmie.

  Wymagania: 

  • przynajmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku Samodzielnego Księgowego,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Finanse, Kontroling, Rachunkowość lub pokrewne,
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel,
  • bardzo dobra znajomość przepisów o rachunkowości i prawie podatkowym,
  • pomysłowość oraz umiejętność analitycznego myślenia, 
  • znajomość rozliczeń projektów i dotacji oraz znajomość sprawozdań budżetowych będzie dodatkowym atutem.

  Oferujemy: 

  • zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
  • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
  • życzliwe otoczenie współpracowników,
  • prywatną opiekę medyczną.

  Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą Aplikuj w terminie
  do 15.02.2019r. z dopiskiem w tytule „Kierownik Działu Finansów i Księgowości"

  Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

   

  Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: [email protected]).

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: [email protected]).

  Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

  Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
  Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

  Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Muzeum Narodowego w Krakowie, Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe w Krakowie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
  W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: [email protected]

  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do momentu zakończenia prowadzenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres trzech lat od zakończenia procesu rekrutacji. W określonych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane dłużej niż 3 lata, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów prawa.

  Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem: [email protected] lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: [email protected]