Ta oferta pracy jest nieaktualna od 243 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Działu Fotografii

 • Katowice, śląskie
 • Kierownik
 • 12.03.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  top

  Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni:

  Kierownika Działu Fotografii
  Miejsce pracy: Katowice
  znak referencyjny : K/DF/MŚ

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe w zakresie historii sztuki lub kierunków pokrewnych;
  • dorobek naukowy w postaci publikacji i wystąpień konferencyjnych związany z teorią fotografii, dziedzictwem kulturowym, muzealnictwem;
  • tytuł naukowy doktora mile widziany;
  • znajomość przepisów prawa związanych z prawem autorskim;
  • wiedza dotycząca historii fotografii oraz historycznej i aktualnej fotografii regionalnej, polskiej i zagranicznej;
  • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  • mile widziana znajomość drugiego języka obcego;
  • minimum 3 lata doświadczenia w pracy w muzeum lub instytucji o charakterze naukowym;
  • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
  • doświadczenie w pracy projektowej;
  • umiejętność organizacji pracy własnej oraz zespołu;
  • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
  • umiejętność planowania, wyznaczania priorytetów sobie i podległemu zespołowi pracowników;
  • wysokie kompetencje w zakresie komunikacji międzyludzkiej;
  • umiejętność budowania relacji;
  • otwartość na zmiany;
  • umiejętność zarządzania zmianą.

  Obowiązki na stanowisku pracy:

  • realizowanie strategii działu zgodnej ze strategią Muzeum;
  • gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
  • prowadzenie prac naukowo-badawczych poświęconych fotografii;
  • kontakt ze środowiskiem fotograficznym oraz udział w procesie pozyskiwania zbiorów;
  • nadzór i koordynowanie prac dokumentacyjnych: prowadzenie działowych ksiąg inwentarzowych muzealiów i nadzór oraz prowadzenie dokumentacji elektronicznej zbiorów;
  • kierowanie właściwą i zgodną z przepisami gospodarką muzealiami;
  • planowanie, kierowanie i monitorowanie prac działu oraz odpowiedzialność za całokształt projektów realizowanych przez jego pracowników;
  • zarządzanie podległymi pracownikami oraz nadzór nad realizacją powierzonych im zadań;
  • inicjowanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami naukowymi i akademickimi;
  • inicjowanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych, wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych Muzeum, w formie wykładów, lekcji muzealnych oraz przedkładaniu tekstów publikacji, artykułów, przygotowywanie tekstów katalogu oraz opracowań na potrzeby wydawnictw Muzeum Śląskiego;
  • inicjowanie grantów na rzecz dofinansowania projektów działu;
  • uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach oraz spotkaniach szkoleniowych muzealników.

  Oferujemy:

  • stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
  • wysoki standard warunków pracy;
  • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
  • pracę w największej instytucji kultury w województwie śląskim.
  Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:
  • cv
  • list motywacyjny
  w terminie do 31 marca 2018 r.

   Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną za pomocą przycisku Aplikuj, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: K/DF/MŚ.

  Muzeum skontaktuje się do 06.04.2018 z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Śląskie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Śląskie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  bottom