Oferta pracy

Kierownik Działu handlowego

Trakcja S.A.

Trakcja S.A.

Palisadowa 20/22

Bielany

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Tworzenie budżetów i planów ekonomicznych Oddziału Produkcji Przemysłowej

 • Stworzenie zespołu handlowego/ ekonomicznego w oddziale, zarządzanie nim oraz nadzór nad jakością i terminowością jego pracy.

 • Nadzór nad procesem sprzedaży wewnętrznej i zewnętrznej oraz przygotowaniem dokumentów sprzedażowych.

 • Przygotowanie danych dla kontrolingu i księgowości.

 • Bieżącą kontrolę kosztów oraz analizę opłacalności zleceń i kontraktów.

 • Uczestnictwo i nadzór nad procesem zakupowym.

 • Zarządzanie ryzykiem w ramach kompetencji oddziału.

 • Optymalizację kosztów działalności statutowej oddziału.

 • Współpracę z innymi działami w zakresie handlowym, ekonomicznym.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne.

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym o podobnym zakresie odpowiedzialności.

 • Doświadczenie związane z planowaniem, rozliczaniem, budżetowaniem produkcji budowlanej lub przemysłowej.

 • Bardzo dobrą znajomość programu Microsoft Dynamics AX.

 • Bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office, a w szczególności Excel.

 • Umiejętność zarządzania zespołem.

 • Znajomość technik negocjacyjnych.

 • Bardzo dobrą organizację pracy i sumienność.

To oferujemy

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.

 • Pracę przy prestiżowych i różnorodnych projektach.

 • Możliwość rozwoju w strukturach firmy zgodnie z preferencjami pracownika.

 • Dodatkowe świadczenia socjalne w ramach Kafeterii.

 • Szkolenia branżowe i współpraca z ekspertami.

 • Przyjazna atmosfera w pracy.

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • bony towarowe

 • dofinansowanie wypoczynku

 • program rekomendacji pracowników

 • możliwość uzyskania uprawnień

 • system premiowy

Trakcja S.A.

Jako Trakcja S.A. jesteśmy jedną z największych spółek giełdowych działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego i energetyki.

Rocznie realizujemy ponad 100 kontraktów budując i modernizują linie kolejowe, tramwajowe, autostrady i drogi ekspresowe, mosty, obiekty inżynieryjne oraz sieci elektroenergetyczne.

Jesteśmy dumni mogąc brać udział w skomplikowanych i innowacyjnych przedsięwzięciach infrastrukturalnych, takich jak:

• modernizacja blisko 20% długości torów dedykowanych połączeniom obsługiwanym przez Pendolino,

• budowa najnowocześniejszego w Polsce zaplecza technicznego dla obsługi pociągów aglomeracyjnych,

• wyprodukowanie pierwszego w Polsce magazynu energii wytworzonej przez farmę wiatrową

• udział w budowie pierwszej w Niemczech elektrycznej autostrady dla ciężarówek,

• dostawa zintegrowanego systemu dynamicznej informacji podróżnych i bezpieczeństwa pasażerów, zastosowanego po raz pierwszy na dworcu Łódź Fabryczna

• przebudowa linii tramwajowej wraz z rewitalizacją mostu Piłsudskiego w Krakowie, czy systemu zasilania nowej sieci tramwajowej w Olsztynie.

• zaprojektowanie, produkcja urządzeń i zmiana napięcia dla linii WKD z 600 V na 2 KV

oraz tysięcy innowacyjnych rozwiązań w energetyce i kolejnictwie wdrożonych w okresie ponad 70 lat naszej działalności.

https://youtu.be/8guwdKDuK7Y?list=TLGGLhhFONZuRGgyMjAzMjAyMQ

Przewiń do profilu firmy