Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Kierownik Działu Informacji, Promocji i Edukacji

OŚRODEK KULTURY I SZTUKI WE WROCŁAWIU

 • Wrocław

  Wrocław, dolnośląskie
 • ogłoszenie wygasło 6 miesięcy temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • Opracowywanie we współpracy z innymi działami misji, strategii, planów, programów promocji i komunikacji oraz działań PR w odniesieniu do całości działań OKiS ;

 • Przygotowywanie, planowanie i koordynacja kampanii marketingowych promujących wystawy i inne wydarzenia OKiS;

 • Tworzenie i zarządzanie budżetami promocyjnymi;

 • Budowanie relacji z mediami;

 • Redagowanie treści promocyjnych, prasowych, na stronę internetową i social mediów;

 • Stała współpraca z podwykonawcami i partnerami (graficy zewnętrzni, reklamodawcy, redaktorzy);

 • Dbałość o spójność graficzną, estetyczną i nadzór nad drukami;

 • Monitorowanie efektów działań promocyjnych;

 • Dbałość o dobry wizerunek Instytucji;

 • Zarządzanie zespołem i koordynacja pracy Działu;

 • Delegowanie, ewaluacja, egzekwowanie i nadzór nad realizacją zadań;

 • Przygotowywanie pism, dokumentów, treści publikacji, materiałów informacyjnych, ofert związanych z działalnością działu;

 • Zbieranie i opracowywanie danych dla celów sprawozdawczych.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki Marketing/PR),

 • praktyczna umiejętność formułowania i wdrażania strategii promocyjnych i komunikacyjnych oraz planowania kampanii marketingowych,

 • umiejętność redagowania tekstów prasowych, promocyjnych, internetowych,

 • doświadczenie na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w zakresie prowadzenia PR Instytucji Kultury, w tym praca z dziennikarzami oraz organizacja konferencji prasowych)

 • znajomość narzędzi do monitoringu Internetu oraz do analizy statystyk serwisów www i mediów społecznościowych,

 • znajomość trendów dotyczących marketingu, reklamy, PR oraz umiejętne korzystanie z wiedzy w codziennej pracy,

 • mile widziane doświadczenie w tworzeniu ofert sponsorskich, realizacji i rozliczaniu podpisanych umów;

 • minimum roczne doświadczenie w zarządzaniu zespołem,

 • wysokie kompetencje interpersonalne, kreatywność i komunikatywność,

 • umiejętność pracy pod presją czasu,

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz podległego zespołu,

 • gotowość do odbywania podróży służbowych,

 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

 • WYMAGANE DOKUMENTY: życiorys (CV) i list motywacyjny podpisany własnoręcznie, kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia dla osoby pozostającej w zatrudnieniu, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać mailowo na adres: [email protected], osobiście w Sekretariacie Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu lub droga pocztową na adres: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, ul. Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownik Działu Informacji, Promocji i Edukacji” oraz poprzez portal Pracuj.pl w terminie do dnia 28.12.2021r. – ostateczna data wpływu dokumentów. Pełna informacja o ofercie na stronie www.okiswroclaw.bip.gov.pl

To oferujemy

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat,

 • stabilne warunki zatrudnienia w samorządowej instytucji kultury,

 • możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji,

 • pracę w młodym i dynamiczny zespole

 • dodatkowe benefity (ubezpieczenie medyczne, pakiet socjalny)

O nas

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego (OKiS) poprzez realizowane działania współtworzy tożsamość kulturową i umacnia społeczną integrację Dolnego Śląska, opartą na kreatywnym potencjale środowisk twórczych regionu oraz dziedzictwie i wyzwaniach kulturowych współczesnego środkowoeuropejskiego pogranicza.

OKiS działa od 1973 r. z siedzibą w zabytkowym zespole kamienic przy wrocławskim Rynku. Posiada także stałą galerię fotografii (Galeria FOTO-GEN) we wnętrzu najstarszego budynku mieszkalnego we Wrocławiu, który znajduje się pomiędzy Rynkiem a historycznym sakralnym centrum miasta na Ostrowie Tumskim.

Instytucja realizuje na Dolnym Śląsku szerokie spektrum działań z zakresu organizacji projektów i programów artystycznych, upowszechniania kultury i edukacji artystycznej, promocji sztuki i jej twórców oraz promocji regionu poprzez kulturę i współpracę międzynarodową. Prowadzi działalność impresaryjną, wystawienniczą, wydawniczą, naukowo-badawczą i dokumentacyjną oraz jest współorganizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych na Dolnym Śląsku. Szczególną kompetencją OKiS-u jest organizacja dużych festiwali, przeglądów, wystaw i warsztatów artystycznych oraz projektów z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej dla dzieci, młodzieży i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Obecnie OKiS organizuje kilka międzynarodowych festiwali we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, plenery artystyczne

i warsztaty twórcze oraz projekty promujące tradycje współczesnych Dolnoślązaków. Wspiera merytorycznie organizatorów innych przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych. Jest współwydawcą ukazującego się od 1961 r., renomowanego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Odra” oraz wydawcą wielu książek literackich, monografii artystycznych, albumów i katalogów. Rocznie OKiS realizuje kilkaset projektów wspierających dolnośląskich twórców oraz promujących kulturę regionu w kraju i zagranicą.