Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Kierownik Działu Infrastruktury

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Warszawa, mazowieckie

 • ogłoszenie wygasło 22 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik
Kierownik Działu Infrastruktury

Zakres zadań na stanowisku:

 • realizacja zadań mających na celu kompleksowe utrzymanie infrastruktury Instytutu,
 • nadzór oraz organizacja pracy Działu Infrastruktury, w którego skład wchodzą: Sekcja Techniczna i Sekcja Gospodarcza,
 • nadzór nad zagadnieniami technicznymi i gospodarczymi w zakresie utrzymania obiektów,
 • nadzór nad przeprowadzaniem inspekcji, konserwacji, napraw i przeglądów urządzeń, instalacji  i systemów technicznych budynku,
 • nadzór nad eksploatacją, przeglądami, konserwacjami, remontami oraz nad poprawnością pracy powierzonej infrastruktury technicznej (urządzenia, instalacje, systemy techniczne),
 • nadzór nad dokumentacją techniczną budynku i urządzeń, zapewnienie ich aktualności i kompletności,
 • wypełnienie wymagań prawnych oraz norm BHP, PPOŻ,
 • nadzór nad firmami zewnętrznymi w zakresie powierzonych kompetencji,
 • dostosowanie obiektów do potrzeb użytkowników,
 • udział w audytach i kontrolach wykonywanych przez organy wewnętrzne i zewnętrzne,
 • przygotowywanie  budżetów związanych z utrzymaniem obiektów,
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowań przetargowych zgodnie z przepisami Ustawy PZP,
 • nadzór merytoryczny nad realizacją umów zawartych z wykonawcami wybranymi w postępowaniach przetargowych.

Wymagania:

 • wiedza z zakresu przygotowania, nadzoru i realizacji inwestycji w zakresie budowlanym,
 • doświadczenie w pracy z dokumentacją techniczną i formalno-prawną inwestycji,
 • znajomość przepisów Prawa Budowlanego i procedur postępowania administracyjnego przy wydawaniu pozwoleń na budowę,
 • doświadczenie w prowadzeniu obserwacji stanu technicznego i przeglądów obiektów budowlanych,
 • umiejętność pracy analitycznej oraz rozliczania robót budowlanych,
 • zdolność koordynacji działań na linii inwestor/inspektor nadzoru/kierownik budowy/pracownicy urzędów administracji,
 • praktyczna znajomość ustawy PZP,
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata pracy w jednostce sektora finansów publicznych (pożądane uczelnia wyższa lub instytut naukowy),
 • umiejętność zarządzania zespołem pracowników,
 • umiejętności organizacyjne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

Warunki zatrudnienia:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności,
 • pracę w dobrze zorganizowanym przedsiębiorstwie oraz przyjazne środowisko pracy,
 • szerokie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • bogaty pakiet benefitów: niezbędne narzędzia do pracy, bezpłatną opiekę medyczną, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, świadczenia okolicznościowe.  

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje,
 • kopie referencji,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie dokumentów do 15.08.2021 r.

Ogłoszenie archiwalne