Oferta pracy

Kierownik Działu Infrastuktury Technicznej

Baltic Wood S.A.O firmie

 • Jasło, podkarpackie

 • Ważna jeszcze 2 dni
  do: 28 lis 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator
top

Baltic Wood S.A. w Jaśle, międzynarodowy producent trójwarstwowych drewnianych paneli podłogowych, w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje osoby na stanowisko:

KIEROWNIK DZIAŁU INFRASTUKTURY TECHNICZNEJ
Miejsce pracy: Baltic Wood S.A - Jasło
Nr ref.: RZ/INFR/09/2020

Kluczowe zadania:

 • Nadzór nad organizacją pracy Działu Infrastruktury Technicznej;
 • Zapewnienie ciągłości dostaw mediów energetycznych poprzez nadzór nad prawidłową pracą urządzeń, sieci i instalacji cieplnych na terenie zakładu;
 • Planowanie i monitorowanie bieżących zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury zakładu;
 • Zarządzanie przeglądami prewencyjnymi oraz konserwacją urządzeń, sieci i instalacji cieplnych, wymiennikowni, instalacji technicznych i technologicznych na terenie zakładu;
 • Organizacja procesu diagnozy oraz usuwania usterek mechanicznych i elektrycznych oraz napraw;
 • Nadzór nad warsztatem i magazynem oraz obrotem części zamiennych;
 • Nadzór nad przydzielonym budżetem Działu oraz Infrastruktury, optymalizacja kosztów;
 • Zlecanie, nadzór i odbiór prac firm zewnętrznych w zakresie napraw i remontów;
 • Zarządzanie projektami technicznymi i inwestycyjnymi w zakresie infrastruktury;
 • Współpraca z innymi działami w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji;
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dobrej praktyki dokumentacyjnej;
 • Opracowywanie i proponowanie ulepszeń w podległym obszarze;
 • Koordynowanie procesu uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz odpowiedzialność za ich realizację;

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektryk/elektromechanik/automatyk;
 • Min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, w tym w zarządzaniu zespołem;
 • Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami z zakresu infrastruktury (procesy budowlano-inwestycyjne oraz obsługa techniczna/eksploatacyjna obiektów);
 • Mile widziane doświadczenie w obszarze gospodarki cieplnej;
 • Świadectwa kwalifikacyjne E i D Grupy 1, 2;
 • Uprawnienia energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji;
 • Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem infrastruktury;
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania, inicjatywa w działaniu oraz umiejętność ustalania priorytetów;
 • Dobra organizacja pracy własnej oraz podległego zespołu;
 • Dyspozycyjność;
 • Kompetencje komunikacyjne oraz umiejętność współpracy;
 • Otwartość na zmiany oraz gotowość do ciągłego podnoszenia kwalifikacji;
 • Koncepcyjny oraz przedsiębiorczy sposób myślenia;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office;

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Różnorodność zadań i wyzwania zawodowe;
 • Rozwój kompetencji, szkolenia;
 • Współpracę z kadrą menadżerską;
 • Przyjazną atmosferę sprzyjającą pracy indywidualnej i zespołowej;
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków;
 • Pakiet socjalny: świadczenia wypłacane w okresie świątecznym, paczki mikołajowe oraz dofinansowanie do kolonii dla dzieci pracowników, wycieczki integracyjne;
 • Dobrowolne ubezpieczenie grupowe wraz z opieką medyczną;

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Informujemy, że
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Baltic Wood S.A. z siedzibą w Jaśle przy ulicy Fabrycznej 6a.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Balic Wood S.A. można się skontaktować za pomocą adresu email [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, a jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w związku z przyszłymi rekrutacjami, dane będą przetwarzane także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Ustawa Kodeks Pracy, która ustala zakres przetwarzanych danych oraz Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych.
 5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom państwowym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa, a także powierzane do przetwarzania podmiotom wykonującym na rzecz Baltic Wood S.A usługi związane z obsługą rekrutacyjną.
 6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwunastu miesięcy od momentu złożenia aplikacji, także w przypadku, jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).
 10. Podanie przez Pana/Panią danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na wynik rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje. Dodawanie zdjęcia do CV nie jest wymagane, jeśli jednak zdecyduje się Pan/Pani dodać zdjęcie, to tym samym wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie wizerunku.
 11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. Brak niniejszej zgody uniemożliwia wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji .
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia w przyszłości procesów rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich Danych Osobowych. Brak niniejszej zgody nie ma wpływu na ocenę Pani/Pana kandydatury dla niniejszej rekrutacji.
bottom

Baltic Wood S.A. w Jaśle, międzynarodowy producent trójwarstwowych drewnianych paneli podłogowych, w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje osoby na stanowisko:

KIEROWNIK DZIAŁU INFRASTUKTURY TECHNICZNEJ
Miejsce pracy: Baltic Wood S.A - Jasło
Numer ref.: Nr ref.: RZ/INFR/09/2020

Kluczowe zadania:

 • Nadzór nad organizacją pracy Działu Infrastruktury Technicznej;
 • Zapewnienie ciągłości dostaw mediów energetycznych poprzez nadzór nad prawidłową pracą urządzeń, sieci i instalacji cieplnych na terenie zakładu;
 • Planowanie i monitorowanie bieżących zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury zakładu;
 • Zarządzanie przeglądami prewencyjnymi oraz konserwacją urządzeń, sieci i instalacji cieplnych, wymiennikowni, instalacji technicznych i technologicznych na terenie zakładu;
 • Organizacja procesu diagnozy oraz usuwania usterek mechanicznych i elektrycznych oraz napraw;
 • Nadzór nad warsztatem i magazynem oraz obrotem części zamiennych;
 • Nadzór nad przydzielonym budżetem Działu oraz Infrastruktury, optymalizacja kosztów;
 • Zlecanie, nadzór i odbiór prac firm zewnętrznych w zakresie napraw i remontów;
 • Zarządzanie projektami technicznymi i inwestycyjnymi w zakresie infrastruktury;
 • Współpraca z innymi działami w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji;
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dobrej praktyki dokumentacyjnej;
 • Opracowywanie i proponowanie ulepszeń w podległym obszarze;
 • Koordynowanie procesu uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz odpowiedzialność za ich realizację;

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektryk/elektromechanik/automatyk;
 • Min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, w tym w zarządzaniu zespołem;
 • Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami z zakresu infrastruktury (procesy budowlano-inwestycyjne oraz obsługa techniczna/eksploatacyjna obiektów);
 • Mile widziane doświadczenie w obszarze gospodarki cieplnej;
 • Świadectwa kwalifikacyjne E i D Grupy 1, 2;
 • Uprawnienia energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji;
 • Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem infrastruktury;
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania, inicjatywa w działaniu oraz umiejętność ustalania priorytetów;
 • Dobra organizacja pracy własnej oraz podległego zespołu;
 • Dyspozycyjność;
 • Kompetencje komunikacyjne oraz umiejętność współpracy;
 • Otwartość na zmiany oraz gotowość do ciągłego podnoszenia kwalifikacji;
 • Koncepcyjny oraz przedsiębiorczy sposób myślenia;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office;

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Różnorodność zadań i wyzwania zawodowe;
 • Rozwój kompetencji, szkolenia;
 • Współpracę z kadrą menadżerską;
 • Przyjazną atmosferę sprzyjającą pracy indywidualnej i zespołowej;
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków;
 • Pakiet socjalny: świadczenia wypłacane w okresie świątecznym, paczki mikołajowe oraz dofinansowanie do kolonii dla dzieci pracowników, wycieczki integracyjne;
 • Dobrowolne ubezpieczenie grupowe wraz z opieką medyczną;
Informujemy, że
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Baltic Wood S.A. z siedzibą w Jaśle przy ulicy Fabrycznej 6a.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Balic Wood S.A. można się skontaktować za pomocą adresu email [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, a jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w związku z przyszłymi rekrutacjami, dane będą przetwarzane także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Ustawa Kodeks Pracy, która ustala zakres przetwarzanych danych oraz Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych.
 5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom państwowym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa, a także powierzane do przetwarzania podmiotom wykonującym na rzecz Baltic Wood S.A usługi związane z obsługą rekrutacyjną.
 6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwunastu miesięcy od momentu złożenia aplikacji, także w przypadku, jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).
 10. Podanie przez Pana/Panią danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na wynik rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje. Dodawanie zdjęcia do CV nie jest wymagane, jeśli jednak zdecyduje się Pan/Pani dodać zdjęcie, to tym samym wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie wizerunku.
 11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. Brak niniejszej zgody uniemożliwia wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji .
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia w przyszłości procesów rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich Danych Osobowych. Brak niniejszej zgody nie ma wpływu na ocenę Pani/Pana kandydatury dla niniejszej rekrutacji.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne