Kierownik Działu Inwestycji i Zakupów

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.O firmie

 • Bydgoszcz

  kujawsko-pomorskie
 • Ogłoszenie wygasło rok temu
 • Kierownik
 
 
Kierownik Działu Inwestycji i Zakupów

Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego: preferowane techniczne,
 • doświadczenia na podobnym stanowisku pracy (mile widziane),
 • minimum kilkuletniego doświadczenia przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań odnoszących się do procesów inwestycyjnych, remontowych i zakupowych,
 • znajomość prawa zamówień publicznych (mile widziana praktyka w zakresie stosowania PZP),
 • dobrej znajomości pakietu Office,
 • komunikatywności, systematyczności i dokładności w działaniu,
 • umiejętność zarządzania zespołem ludzkim oraz organizacji pracy jednostki na średnim szczeblu kierowniczym,
 • dobrej organizacji czasu pracy,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dyspozycyjności, odporności na stres,
 • posiadania prawa jazdy kategorii B.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • zarządzanie Działem Zakupów i Inwestycji,
 • przygotowanie, prowadzenie oraz nadzorowanie postępowań dotyczących procesów inwestycyjnych i związanych z działalnością operacyjną Spółki,
 • odbiór zakończonych prac inwestycyjnych i remontowych,
 • udział w przygotowaniu i kompletowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla planowanych inwestycji i remontów wraz z wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi,
 • sporządzanie analiz, sprawozdań, wniosków i informacji z prowadzonych czynności dla Zarządu i Dyrekcji,
 • optymalizacja procesów zakupowych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnej firmie,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego wykształcenia i doświadczenia,
 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • pakiet medyczny, pakiet socjalny,
 • przyjazną atmosferę w pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV za pomocą przycisku Aplikuj.
 
Pozostawiamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Mając na uwadze dbałość o właściwe dysponowanie Państwa danymi osobowymi oraz realizując nałożony obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO), osoby zainteresowane ofertą na dane stanowisko prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych opatrzonych poniższą klauzulą, jej brak uniemożliwi nam realizację procesu rekrutacyjnego z Pani/ Pana udziałem. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
 
Klauzula:
Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe zawarte w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez administratora tj. Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.  z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Paderewskiego 1, w celu realizacji procesu rekrutacji i do czasu jego rozstrzygnięcia oraz sporządzenia umowy o pracę w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a, b, c RODO.
Odbiorcami moich danych osobowych mogą być pracownicy PLB przeprowadzający proces rekrutacji i selekcji, ponadto mogą one zostać powierzone firmom informatycznym, z którymi PLB podpisało stosowne umowy.
Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku prowadzonej rekrutacji odbywa się w oparciu o moją dobrowolnie wyrażoną zgodę, niezbędną do realizacji działań rekrutacyjnych, która może być w każdej chwili wycofania.
Mam ponadto prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez PLB S.A., w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej PLB S.A. i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną trwale usunięte.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt poprzez: [email protected]  lub pod wskazanym adresem siedziby firmy.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy