Kierownik Działu Inwestycji i Zakupów

 • Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 2019-05-30
 • Ważna jeszcze 4 dni (do 2019-06-29)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   
   
  Kierownik Działu Inwestycji i Zakupów
  Miejsce pracy: Bydgoszcz

  Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego: preferowane techniczne,
  • doświadczenia na podobnym stanowisku pracy (mile widziane),
  • minimum kilkuletniego doświadczenia przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań odnoszących się do procesów inwestycyjnych, remontowych i zakupowych,
  • znajomość prawa zamówień publicznych (mile widziana praktyka w zakresie stosowania PZP),
  • dobrej znajomości pakietu Office,
  • komunikatywności, systematyczności i dokładności w działaniu,
  • umiejętność zarządzania zespołem ludzkim oraz organizacji pracy jednostki na średnim szczeblu kierowniczym,
  • dobrej organizacji czasu pracy,
  • umiejętności pracy w zespole,
  • dyspozycyjności, odporności na stres,
  • posiadania prawa jazdy kategorii B.

  Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

  • zarządzanie Działem Zakupów i Inwestycji,
  • przygotowanie, prowadzenie oraz nadzorowanie postępowań dotyczących procesów inwestycyjnych i związanych z działalnością operacyjną Spółki,
  • odbiór zakończonych prac inwestycyjnych i remontowych,
  • udział w przygotowaniu i kompletowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla planowanych inwestycji i remontów wraz z wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi,
  • sporządzanie analiz, sprawozdań, wniosków i informacji z prowadzonych czynności dla Zarządu i Dyrekcji,
  • optymalizacja procesów zakupowych.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnej firmie,
  • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego wykształcenia i doświadczenia,
  • możliwości rozwoju zawodowego,
  • pakiet medyczny, pakiet socjalny,
  • przyjazną atmosferę w pracy.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV za pomocą przycisku Aplikuj.
   
  Pozostawiamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
  Mając na uwadze dbałość o właściwe dysponowanie Państwa danymi osobowymi oraz realizując nałożony obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO), osoby zainteresowane ofertą na dane stanowisko prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych opatrzonych poniższą klauzulą, jej brak uniemożliwi nam realizację procesu rekrutacyjnego z Pani/ Pana udziałem. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
   
  Klauzula:
  Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe zawarte w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez administratora tj. Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.  z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Paderewskiego 1, w celu realizacji procesu rekrutacji i do czasu jego rozstrzygnięcia oraz sporządzenia umowy o pracę w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a, b, c RODO.
  Odbiorcami moich danych osobowych mogą być pracownicy PLB przeprowadzający proces rekrutacji i selekcji, ponadto mogą one zostać powierzone firmom informatycznym, z którymi PLB podpisało stosowne umowy.
  Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku prowadzonej rekrutacji odbywa się w oparciu o moją dobrowolnie wyrażoną zgodę, niezbędną do realizacji działań rekrutacyjnych, która może być w każdej chwili wycofania.
  Mam ponadto prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez PLB S.A., w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej PLB S.A. i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną trwale usunięte.
  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt poprzez: [email protected]  lub pod wskazanym adresem siedziby firmy.