Oferta pracy

Kierownik Działu Inwestycji

Muzeum Getta WarszawskiegoO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik

Jesteśmy rozwijającą się instytucja kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. Pracujemy w bardzo miłym niewielkim zespole, w dogodnej lokalizacji w centrum Warszawy.

Kierownik Działu Inwestycji

Zakres wykonywanych zadań:

 • przygotowanie, organizacja i koordynacja procesu budowy siedziby Muzeum, w tym pozyskania nieruchomości;
 • przygotowanie, organizacja i koordynacja - w zakresie technicznym, finansowym i administracyjnym - procesu budowy wystawy stałej i wystaw czasowych;
 • udział w pracach komisji przetargowych wykonujących czynności na rzecz wyłonienia wykonawców procesu inwestycyjnego;
 • udział w czynnościach komisji odbiorowych prac i robót realizowanych na rzecz Muzeum;
 • udział w przekazywaniu w użytkowanie obiektów budowlanych po zakończonej inwestycji;
 • dokonywanie ocen stanu realizacji zadań inwestycyjnych;
 • występowanie w imieniu Muzeum z wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę;
 • współpraca przy sporządzaniu umów i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego;
 • współudział w prowadzeniu nadzoru inwestorskiego w zakresie prac prowadzonych przez Muzeum;
 • nadzór nad pracą Działu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu budownictwa, architektury lub pokrewne;
 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem projektami inwestycyjnym;
 • min. roczne doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • czynne doświadczenie przy analizie i weryfikacji projektów budowlanych i wykonawczych oraz preferowane doświadczenie przy weryfikacji projektów aranżacyjnych wnętrza;
 • czynny udział w procesie inwestycyjnym po stronie Inwestora;
 • bardzo dobra znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie: formalno-prawnym, ekonomicznym, projektowym, wykonawczym;
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu opracowywania dokumentacji projektowej oraz uzgodnień związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i realizacji procesu budowlanego;
 • znajomość procedur przygotowania umów na roboty budowlane;
 • znajomość procedur odbiorowych wraz z przygotowaniem dokumentacji odbiorowej;
 • praktyczna znajomość metodyki prowadzenia projektów;
 • umiejętność sporządzania oraz weryfikacji kosztorysów;
 • znajomość narzędzia pakietu MS Office;
 • dobra organizacja pracy, odporność na stres, jak również umiejętność budowania zespołów;
 • kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość;
 • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

 

Mile widziane:

 • umiejętność czytania map oraz redagowania pism urzędowych;
 • znajomość zagadnień z zakresu eksploatacji obiektów budowalnych oraz instalacji wraz z uwzględnieniem energooszczędności;
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków krajowych i EU;
 • znajomość zagadnień związanych z obiektami zabytkowymi;
 • znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji;
 • pracę w rozwijającej się instytucji;
 • pracę w małym, zaangażowanym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy