Kierownik Działu Inwestycyjno Technicznego

 • Poznań, wielkopolskie
 • Wałbrzyska 13, Poznań, Polska pokaż mapę
 • Kierownik
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 2019-08-23
 • Ważna jeszcze 5 dni (do 2019-09-22)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Biofarm Sp. z o.o. polska firma farmaceutyczna o ugruntowanej pozycji na rynku zatrudni pracownika na stanowisko:

  Kierownik Działu Inwestycyjno Technicznego

  Miejsce pracy: Poznań

   

  Dlaczego warto do nas dołączyć?

   

  • praca z uznanymi markami na rynku
  • nowoczesny park maszynowy
  • współpraca w zgranym zespole
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • umowa o pracę – brak okresu próbnego
  • opieka medyczna
  • dopłaty do wypoczynku dzieci na koloniach i obozach
  • raz w roku karty podarunkowe
  • możliwość dodatkowego zakupienia karty Multi Sport
  • ubezpieczenie grupowe

  Jeśli jesteś osobą, która:

  • szuka możliwości rozwoju na rynku farmaceutycznym,
  • przejmuje inicjatywę w działaniu,
  • stawia sobie ambitne cele i je realizuje,
  • posiada doświadczenie w kierowaniu zespołem oraz zarządzaniem projektami
  • posiada doświadczenie w przygotowywaniu analiz i planów strategicznych
  • posiada zdolności organizacyjne oraz umiejętność motywowania innych
  • posiada umiejętność analitycznego myślenia,
  • potrafi efektywnie planować pracę oraz potrafi działać pod presją czasu

   

  a ponadto posiada:

  • wykształcenie wyższe techniczne
  • znajomość standardów GMP (mile widziana)
  • biegłą znajomość języka angielskiego

   

  DOŁĄCZ DO NAS!

   

  Będziesz odpowiedzialny za:

  • zarządzanie działem Inwestycyjno-Technicznym
  • nadzór nad stanem technicznym i utrzymaniem parku maszynowego oraz wszystkich instalacji obiektu
  • zapewnienie ciągłości pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz systemów energetycznych
  • opracowanie i zarządzanie budżetem inwestycyjnym oraz utrzymania ruchu
  • planowanie i realizacja nowych inwestycji, koordynowanie i nadzór nad projektami rozbudowy i zmian na terenie obiektu
  • wyszukiwanie i wybór podwykonawców
  • opracowywanie planów prewencyjnych oraz poprawa efektywności maszyn
  Prosimy o dołączenie klauzuli (najedź myszką, by wyświetlić):
  Administrator
  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
  Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań,
  NIP 7780021575, REGON 008029300, KRS 0000120050 (dalej zwana: „Biofarm”),
  jako pracodawca.
   
  Inspektor ochrony danych
  Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem
   
  Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Biofarm będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w ciągu następnych dwunastu miesięcy, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
   
  Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie może być podmiot działający na zlecenie Biofarm, w tym jego współpracownicy i partnerzy technologiczni, logistyczni lub/i organizacyjni.
   
  Okres przechowywania danych
  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres kolejnych 12 miesięcy.
   
  Prawa osób, których dane dotyczą
  Mają Państwo prawo do:
  1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) usunięcia danych osobowych;
  5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
   
  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
  Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.