Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Kierownik działu kadr i płac

BONIFRATERSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Kraków

  Kraków, małopolskie
 • ogłoszenie wygasło 20 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • tworzenie procedur w obszarze kadrowo-płacowym i nadzór nad ich przestrzeganiem

 • nadzór nad kompleksową obsługą kadrowo-płacową oraz obiegiem dokumentów

 • nadzór nad terminową realizacją naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych zasiłków oraz pozostałych świadczeń ze stosunku pracy

 • terminowa realizacja zobowiązań wobec ZUS, US, GUS, PFRON, PPK

 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (ZUS, US, GUS, i inne)

 • sporządzanie okresowych raportów, sprawozdań na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe

 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatkowych, zagadnień z obszaru ochrony danych osobowych

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu przepisów właściwych dla podmiotów leczniczych

 • doświadczenie w kierowaniu zespołem (min. 3 lata)

 • doświadczenie w zakresie obsługi kadrowo-placowej, w branży medycznej będzie dodatkowym atutem

 • znajomość pakietu MS OFFICE, umiejętność wykorzystywania zaawansowanych funkcji Excel

 • mile widziane doświadczenie we wdrażaniu programu kadrowo-płacowego

 • umiejętność pracy w zespole

To oferujemy

 • pracę w młodym i energicznym zespole

 • otwartość na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

 • możliwość zdobycia doświadczenia

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae, list motywacyjny

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Uprzejmie prosimy przesyłać swoje CV wraz z listem motywacyjnym oraz danymi kontaktowymi.

Kontakt telefoniczny: 71 712 07 00; 71 712 07 05

W celu przesłania zgłoszenia, niezbędnym jest podpisanie i dostarczenie załączonego oświadczenia – dotyczącego przetwarzania danych osobowych.

…………………………………………………………

(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. [dalej: BCM sp. z o.o.], zgodnie z zapisami art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016] na potrzeby prowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, w zakresie wynikającym

z treści ogłoszenia rekrutacyjnego oraz przedstawionej aplikacji/oferty*.

________________________ ________________________

Miejscowość, data czytelny podpis

*Pouczenie:

Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak odmowa ich podania lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

Jednocześnie na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.

z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. gen. R. Traugutta 57/59,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w wersji papierowej i elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., na potrzeby związane z realizacją przez BCM sp. z o.o. procesu rekrutacji,

3. Dane nie będą przekazywane do państwa obcego ani organizacji międzynarodowej,

4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres wyznaczony przez administratora danych, nie dłuższy niż 6 miesięcy,

6. kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – Katarzyna Kozicka / [email protected],

7. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jednostki organizacyjne Bonifraterskiego Centrum Medyczne sp. z o.o. obsługujące kadry oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku świadczeń komercyjnych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak odmowa ich podania lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

________________________ ________________________

Miejscowość, data czytelny podpis