PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL

Kierownik Działu Kadr i Płac

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORALO firmie

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL

Stanisława Trembeckiego 9

Rzeszów

top
Największy polski producent lodów,
 w związku z rozwojem struktur,
poszukuje osób na stanowisko:
Kierownik Działu Kadr i Płac
Miejsce pracy: Rzeszów

Główne zadania:

 • zarządzanie kilkuosobowym zespołem kadrowo-płacowym,
 • odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz umów cywilno-prawnych, sporządzanie list płac, rozliczeń podatkowych, rozliczeń ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczeń pracowniczych planów kapitałowych,
 • nadzór i kontrola nad poprawnym i terminowym sporządzaniem dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • aktualizacja procesów kadrowo-płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o przetwarzaniu danych osobowych, prawem pracy, prawem podatkowym, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • przygotowywanie analiz kadrowo-płacowych dla potrzeb Zarządu firmy,
 • analiza potrzeb szkoleniowych,
 • współpraca z zewnętrznymi podmiotami: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Pracy, Główny Urząd Statystyczny, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjne prowadzące pracownicze plany kapitałowe, Firmy Audytujące,
 • współudział w obsłudze kontroli z instytucji zewnętrznych oraz audytów,

Wymagania:

 • minimum 5 lat doświadczenia w pracy na samodzielnym stanowisku w obszarze kadr i płac,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatkowych, przepisów płacowych,
 • doświadczenie w naliczaniu płac, sporządzaniu dokumentów kadrowych, dokumentów ZUS, informacji PIT, rozliczania kierowców,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz pracy pod presją czasu,
 • rzetelność, sumienność, odpowiedzialność,

Oferujemy:

 • stałą umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • możliwość długotrwałej współpracy
 • praca w przyjemnej atmosferze
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Administratorem Pani/Pana danych będzie Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „Koral” spółka jawna (ul. Fabryczna 5, 34-600 Limanowa; mail w sprawach danych: [email protected]).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22(1) par. 1 Kodeksu Pracy.

Wobec tego, podanie tych danych tzn. imienia (imion), nazwiska; imion rodziców; daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym i jako takie jest obowiązkowe. Brak podania tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.

Niezależnie od tego, podanie innych danych osobowych, na potrzeby rekrutacji jest dobrowolne, a wykorzystanie takich danych przez nas może nastąpić wyłącznie jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę, która może zostać w dowolnej chwili cofnięta (np. poprzez maila: [email protected]).

Cofnięcie takiej zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Dlatego przetwarzanie innych danych osobowych, niż te wymienione wyraźnie wyżej, ma podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą dostawcy systemów i rozwiązań IT, z których korzysta administrator, przy prowadzeniu swojej działalności oraz podmioty świadczące usługi doradcze na rzecz administratora, w związku z przeprowadzaną rekrutacją.

Administrator nie będzie przekazywał danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, nie będzie stosowane.
Dane będą przechowywane przez okres konieczny dla przeprowadzenia rekrutacji.

Ma Pani/Pan prawo do:

 • sprostowania poprawienie swoich danych
 • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych (wstrzymanie operacji na danych lub ich nieusuwanie, zależnie od wniosku)
 • dostępu do danych (uzyskania informacji jakie dane są przetwarzane i uzyskania ich kopii)

W stosunku do danych, co do których podstawą ich przetwarzania, jest Pani/Pana zgoda ma Pani/Pan prawo dodatkowo do otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu (plik Excel), o ile te dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w systemach IT administratora) oraz do ich przesłania innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych).

Wszystkie swoje prawa można wykonywać m.in. drogą elektroniczną: [email protected]

Ma Pani/Pan także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że Pani/Pana prawo do ochrony danych osobowych, zostało naruszone.

Największy polski producent lodów,
 w związku z rozwojem struktur,
poszukuje osób na stanowisko:
Kierownik Działu Kadr i PłacNumer ref.: Miejsce pracy: Rzeszów

Główne zadania:

 • zarządzanie kilkuosobowym zespołem kadrowo-płacowym,
 • odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz umów cywilno-prawnych, sporządzanie list płac, rozliczeń podatkowych, rozliczeń ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczeń pracowniczych planów kapitałowych,
 • nadzór i kontrola nad poprawnym i terminowym sporządzaniem dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • aktualizacja procesów kadrowo-płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o przetwarzaniu danych osobowych, prawem pracy, prawem podatkowym, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • przygotowywanie analiz kadrowo-płacowych dla potrzeb Zarządu firmy,
 • analiza potrzeb szkoleniowych,
 • współpraca z zewnętrznymi podmiotami: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Pracy, Główny Urząd Statystyczny, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjne prowadzące pracownicze plany kapitałowe, Firmy Audytujące,
 • współudział w obsłudze kontroli z instytucji zewnętrznych oraz audytów,

Wymagania:

 • minimum 5 lat doświadczenia w pracy na samodzielnym stanowisku w obszarze kadr i płac,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatkowych, przepisów płacowych,
 • doświadczenie w naliczaniu płac, sporządzaniu dokumentów kadrowych, dokumentów ZUS, informacji PIT, rozliczania kierowców,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz pracy pod presją czasu,
 • rzetelność, sumienność, odpowiedzialność,

Oferujemy:

 • stałą umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • możliwość długotrwałej współpracy
 • praca w przyjemnej atmosferze
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Administratorem Pani/Pana danych będzie Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „Koral” spółka jawna (ul. Fabryczna 5, 34-600 Limanowa; mail w sprawach danych: [email protected]).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22(1) par. 1 Kodeksu Pracy.

Wobec tego, podanie tych danych tzn. imienia (imion), nazwiska; imion rodziców; daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym i jako takie jest obowiązkowe. Brak podania tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.

Niezależnie od tego, podanie innych danych osobowych, na potrzeby rekrutacji jest dobrowolne, a wykorzystanie takich danych przez nas może nastąpić wyłącznie jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę, która może zostać w dowolnej chwili cofnięta (np. poprzez maila: [email protected]).

Cofnięcie takiej zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Dlatego przetwarzanie innych danych osobowych, niż te wymienione wyraźnie wyżej, ma podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą dostawcy systemów i rozwiązań IT, z których korzysta administrator, przy prowadzeniu swojej działalności oraz podmioty świadczące usługi doradcze na rzecz administratora, w związku z przeprowadzaną rekrutacją.

Administrator nie będzie przekazywał danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, nie będzie stosowane.
Dane będą przechowywane przez okres konieczny dla przeprowadzenia rekrutacji.

Ma Pani/Pan prawo do:

 • sprostowania poprawienie swoich danych
 • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych (wstrzymanie operacji na danych lub ich nieusuwanie, zależnie od wniosku)
 • dostępu do danych (uzyskania informacji jakie dane są przetwarzane i uzyskania ich kopii)

W stosunku do danych, co do których podstawą ich przetwarzania, jest Pani/Pana zgoda ma Pani/Pan prawo dodatkowo do otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu (plik Excel), o ile te dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w systemach IT administratora) oraz do ich przesłania innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych).

Wszystkie swoje prawa można wykonywać m.in. drogą elektroniczną: [email protected]

Ma Pani/Pan także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że Pani/Pana prawo do ochrony danych osobowych, zostało naruszone.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy