Oferta pracy

Kierownik Działu Kontroli Jakości

ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA O firmie

 • Tarnowskie Góry, śląskie

 • Ogłoszenie wygasło 17 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

Zamet Budowa Maszyn S.A. jest wiodącym w kraju producentem maszyn i urządzeń dla hutnictwa oraz przetwórstwa metali, zarówno przemysłu metali żelaznych, jak i nieżelaznych.

Zamet Budowa Maszyn S.A. jest częścią notowanej na warszawskiej GPW, Grupy Kapitałowej Zamet, w skład której wchodzą: Zamet S.A. (spółka dominująca, centrum usług wspólnych dla spółek produkcyjnych) oraz spółki produkcyjne: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn (w ramach której funkcjonuje także zakład Huta Zygmunt) oraz Mostostal Chojnice. Aktualnie mając na uwadze dalszy rozwój firmy, prowadzimy postępowanie rekrutacyjne na stanowisko:

Kierownik Działu Kontroli Jakości

Zadania:

 • planowanie, organizowanie i nadzorowanie procesu kontroli jakości we wszystkich etapach przygotowania i realizacji produkcji
 • reprezentowanie firmy przed Klientami i Dostawcami przy jednoczesnym budowaniu relacji biznesowych, mających na celu redukcję problemów z jakością na wszystkich etapach
 • zarządzanie reklamacjami wewnętrznymi i zewnętrznym
 • zarządzanie i rozwój działu kontroli jakości w zakładzie produkcyjnym
 • tworzenie kultury organizacyjnej skłaniającej i mobilizującej wszystkich pracowników do ciągłego doskonalenia procesów i usprawniania organizacji
 • nadzorowanie i stałe doskonalenie w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych, analiza wyników oraz podejmowanie działań naprawczych oraz utrzymanie i rozwój systemów zarządzania kontrolą jakości
 • nadzorowanie wszystkich procesów produkcyjnych pod kątem zgodności z odpowiednimi normami, dokumentacją techniczną
 • tworzenie wymogów jakościowych dla nowych procesów, produktów i usług
 • współpraca z kooperantami w zakresie parametrów jakościowych produktów
 • nadzór nad laboratorium wewnętrznym, walidacja narzędzi i przyrządów pomiarowych wraz z procesem legalizacji
 • szkolenie pracowników w zakresie zachowania norm jakościowych
 • zarządzanie podległym zespołem

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu technicznym, preferowane kierunki: mechanika i budowa maszyn
 • minimum 3 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym w zakładzie produkcyjnym
 • wiedza z zakresu obróbki mechanicznej
 • znajomość norm ISO i DIN
 • umiejętność czytania rysunku technicznego
 • umiejętność planowania, organizowania, kontrolowania i motywowania zespołu
 • zaangażowanie
 • nastawienia na jakość procesu

Co oferujemy?

 • Stabilną pracę w renomowanej firmie o bogatych tradycjach w zakresie budowy maszyn dla przemysłu.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze oraz system premiowy.
 • Ciekawe projekty na skalę światową.
 • Rozwój zawodowy poprzez różnorodność zadań.
 • Świadczenia z Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- Paczki dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

- Świadczenia i imprezy integracyjne z okazji Dnia Hutnika,

- Piknik dla dzieci naszych pracowników,

- Bilety do kina, teatru, na basen.

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju w Grupie TDJ,
 • Ponadto, dzięki temu, że pracujesz w ZAMET, Twoje dzieci będą mogły korzystać z zamkniętych programów TDJ Foundation, obejmujących m.in. edukację zagraniczną, wakacje zagraniczne oraz możliwość udziału w indywidualnych programach rozwoju.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Zagórska 83, REGON: 273892780, NIP: 6452146461, KRS: 0000289560.
2. Spółka jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pana/Pani dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy TDJ na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane.
3. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: [email protected] oraz pisemnie na adres naszej siedziby.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - Kodeks Pracy oraz zgoda art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
6.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pania/Pana innych danych jest dobrowolne.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym."


W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ prosimy o dołączenie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ" (opcjonalnie).
* proszę zaznaczyć cele przetwarzania, na które wyrażana jest zgoda.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres [email protected]

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.                  .

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy