Oferta pracy

Kierownik Działu Kontroli Jakości w Centrum Logistycznym

POLOmarket Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Swarożyn (pow. tczewski), pomorskie

 • Ogłoszenie wygasło 4 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator
KIEROWNIK DZ. KONTROLI JAKOŚCI
W CENTRUM LOGISTYCZNYM
w Swarożynie

DO TWOICH ZADAŃ BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • analiza wszelkich informacji dotyczących jakości, które są przekazywane przez sklepy oraz dostawców,
 • rozpatrywanie reklamacji ze sklepów oraz podejmowanie ostatecznych decyzji o zwrocie towaru do dostawcy lub utylizacji,
 • nadzór nad stratami w kontrolowanym asortymencie poprzez identyfikowanie zagrożeń i ich redukcję podczas dostaw,
 • weryfikacja pracy kontrolerów jakości,
 • współdziałanie z właściwymi organami państwowymi (np. IJHARS) w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów ogólnych i przedmiotowych,
 • sporządzanie raportów dotyczących zwrotów jakościowych.

TWOJE KOMPETENCJE:

 • wykształcenie wyższe, preferowane profile: technologia żywności, przetwórstwo mięsne,
 • wiedza zawodowa z zakresu kontroli jakości artykułów świeżych, GHP i HACCP,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • komunikatywność oraz umiejętność budowania trwałych relacji.
 • umowa
  o pracę
 • przyjazna
  atmosfera
 • pakiet
  opieki medycznej
 • grupowe
  ubezpieczenie
 • kurs języka
  angielskiego
 • wydarzenia 
  i imprezy firmowe
 • wyprawki dla
  pierwszoklasistów
 • rozwój
  i szkolenia
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie CV za pomocą przycisku Aplikuj teraz.
Zgodnie z art.13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że: Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest .POLOmarket" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Giebni, (Pakość 88-170, Giebnia 20).
Z ADO może się Pani/ Pan skontaktował poprzez adres email: [email protected], telefonicznie pod numerem +48 801162160 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować poprzez email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Dane zbierane są dla potrzeb rozstrzygnięcia niniejszej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej I dobrowolnej zgody - także dla potrzeb przyszłych rekrutacji ADO. Podanie danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym Jest dobrowolne,ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych dla potrzeb rozstrzygnięcia niniejszej rekrutacji oraz dla potrzeb wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach jest Pani/ Pana zgoda, o Ile - w przypadku przyszłych rekrutacji - taka zgoda została przez Panią/ Pana udzielona. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia niniejszej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana odrębnej zgody na uwzględnienie niniejszego zgłoszenia dla potrzeb przyszłych rekrutacji ADO - nie dłużej Jednak niż prze okres 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom świadczącym dla ADO usługi związane z przeprowadzaniem postępowań rekrutacyjnych I usługi informatyczne. Ww. przekazanie będzie się odbywało zgodnie z prawem• wyłącznie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub na podstawie Innego Instrumentu prawnego, który podlega prawu Unii Europejskiej I prawy Rzeczypospolitej Polskiej
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz Ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.
Przysługuje Pani/ Panu prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji lub dla potrzeb przyszłych rekrutacji,o Ile taka zgoda została przez Panią /Pana udzielona.
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodnoSć z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza unijne I polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, :te spółka .POLOmarket" Sp. z o.o. będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania od Pani/Pana dodatkowej, dobrowolnej, pisemnej zgody.
POLOmarket" Spółka z ograniczoną odpowledzlalnośclą zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy