Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Kierownik Działu Kontrolingu

Mercator Medical S.A.O firmie

Mercator Medical S.A.

Heleny Modrzejewskiej 30

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie uzgodnionej z Zarządem polityki kontrolingu Grupy w celu stałej poprawy efektywności kosztowej i przychodowej spółek Grupy

 • Optymalizacja oraz automatyzacja procesów kontrolingowych

 • Przygotowanie budżetu, prognoz finansowych oraz planu wieloletniego

 • Przygotowanie okresowych raportów wewnętrznych, bieżących analiz finansowych oraz udział w przygotowaniu raportów giełdowych

 • Prowadzanie analiz opłacalności inwestycji i rozliczanie projektów inwestycyjnych

 • Odpowiedzialność za prawidłową alokacje kosztów i kontrolę wydatków oraz ich zgodność z budżetem

 • Dostarczanie informacji zarządczych w celach decyzyjnych, na poziomie strategicznym oraz operacyjnym

 • Rekomendowanie działań zwiększających efektywność funkcjonowania Grupy

 • Zapewnienie prawidłowego ujęcie w księgach i raportach procesów i zdarzeń gospodarczych

 • Zarządzanie Działem Kontrolingu

Nasze wymagania

 • Wyższe ekonomiczne

 • Minimum 8 lat doświadczenia zawodowego w obszarze finansów, w tym 5 lat na stanowisku Kontrolera Finansowego lub o podobnym charakterze

 • Minimum 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem

 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z obszaru kontrolingu oraz rachunkowości finansowej i zarządczej

 • Doświadczenie w tworzeniu narzędzi i procedur zwiększających efektywność biznesową w obszarze kontrolingu, wiedza w zakresie nowoczesnych narzędzi kontrolingowych

 • Proaktywność w podejmowaniu inicjatyw optymalizujących działalność

 • Znajomość zasad budżetowania

 • Praktyczna znajomość systemów klasy ERP

 • Znajomość MS Excel w stopniu zaawansowanym, mile widziana praktyczna znajomość Power Query i SQL

 • Wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia oraz świadomość biznesowa

 • Umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu, skrupulatność i dokładność

 • Mile widziany certyfikat ACCA / CIMA / Biegłego Rewidenta

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1

To oferujemy

 • pracę w stabilnej i odpornej na globalne kryzysy branży

 • partnerskie relacje i bardzo dużą swobodę w działaniu

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, szkolenia

 • prywatną opiekę medyczną

 • możliwość przystąpienia do programu Multisport

 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie