Kierownik Działu Lakierni

 • Kowalewo (pow. nakielski), Nakło nad Notecią, Tuchola, Żnin, Bydgoszcz, Kcynia, Barcin, Rogowo (pow. żniński), Biskupin (pow. żniński), kujawsko-pomorskie
 • Leśna 2, 89-200 Kowalewo, Polska pokaż mapę
 • Kierownik
 • Pełny etat
 • 16.08.2019
 • Ważna jeszcze 21 dni (do 15.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Jesteśmy producentem mebli łazienkowych.
  Posiadamy 20-letnie doświadczenie.
  Nasze meble to ciekawy design, wysoka jakość i innowacyjna technologia.
  Nasze produkty trafiają na rynek Polski oraz całej Europy.
  Nasze wartości to profesjonalizm, pasja, kreatywność i perfekcja.
   
  W związku z aktualnie prowadzonym procesem rekrutacyjnym poszukujemy pracownika na stanowisko:
  KIEROWNIK DZIAŁU LAKIERNI
  Miejsce pracy: Kowalewo k. Szubina

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • terminowa realizacja zadań produkcyjnych i jakościowych w całym procesie lakierowania
  • rozwiązywanie bieżących problemów, związanych z przebiegiem procesu produkcji i podejmowanie działań naprawczych
  • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technologicznej
  • ustalanie i bieżąca kontrola parametrów produkcyjnych dla nowych uruchomień
  • bieżąca analiza i raportowanie osiąganych wyników
  • bieżąca optymalizacja procesu produkcyjnego
  • zarządzanie zespołem podległych pracowników
  • udział we wdrażaniu nowych wyrobów
  • współtworzenie i wdrażanie strategii
  • nadzór nad prawidłowym przebiegiem produkcji pod względem wydajności, terminowości, jakości oraz redukcji kosztów
  • zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników obowiązujących procedur, instrukcji i zarządzeń
  • zapewnienie bezpieczeństwa podległych pracowników oraz przestrzegania przez nich przepisów BHP
  • aktywne uczestnictwo w projektach usprawniających pracę przedsiębiorstwa
  • raportowanie wyników

  WYMAGANIA:

  • wykształcenie wyższe techniczne
  • doświadczenie na stanowisku kierowniczym w firmie produkcyjnej
  • rozwinięte zdolności przywódcze i komunikacyjne
  • umiejętność twórczego podejścia do rozwiązywania problemów
  • znajomość zagadnień Lean Manufacturing będzie dodatkowym atutem

  KORZYŚCI Z ZATRUDNIENIA W FIRMIE ASTOR:

  • interesująca praca w rozwijającej się firmie
  • atrakcyjne wynagrodzenie zależne od doświadczenia i posiadanej wiedzy
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • niezbędne narzędzia pracy
  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV
   
  Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Prosimy o dopisanie klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez „ASTOR” Marek Plewa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).”
  „Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez firmę „ASTOR” Marek Plewa.”

  Proszę o zapoznanie się z poniższą informacją.

   

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma „ASTOR” Marek Plewa z siedzibą w Kowalewie, ul. Leśna 2.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do przeprowadzenia
   i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wybrane przez Państwa stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji – także w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji.
  3. Odbiorcą danych osobowych (w niezbędnym zakresie), poza administratorem, będą: upoważnieni pracownicy administratora biorący udział w procesie rekrutacji, w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną i umożliwienia wstępu do siedziby administratora – pracownicy ochrony obiektu, w przypadku podjęcia decyzji o Państwa zatrudnieniu – podmiot realizujący świadczenia z zakresu medycyny pracy.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do 6 miesięcy od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także dla potrzeb przyszłych rekrutacji do 1 roku od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji. W przypadku Państwa zatrudnienia dane przetwarzane będą przez okres 10/50 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza treść art. 221 Kodeksu pracy oraz cofnięcia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
  7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przeze Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, ponieważ administrator ma prawo żądać informacji określonych w art. 221 Kodeksu pracy.

   

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

  art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a w przypadku dobrowolnego podania przez Państwa innych danych osobowych oraz zgody na wzięcie udziału także w przyszłych procesach rekrutacyjnych – udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).