Oferta pracy

Kierownik Działu Monitoringu IT

InPostO firmie

 • Kraków, małopolskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator
Kierownik Działu Monitoringu IT

W ramach swoich obowiązków będziesz odpowiedzialny/a za: 

 • Zarządzanie rozwojem narzędzi monitorujących, automatycja procesu monitoringu i tworzenie nowych reguł

 • Zarządzanie zespołem operacyjnym monitoringu usług IT oraz zespołem monitoringu bezpieczeństwa
 • Zapewnienie ciągłości działania zespołu
 • Utrzymanie i rozwój standardu monitoringu usług IT, w tym również zapewnienia bezpieczeństwa
 • Opracowanie i monitorowanie wskaźników do mierzenia efektywności zespołu
 • Prowadzenie badań rynkowych narzędzi oraz procesów monitoringu w celu zidentyfikowania szerszych trendów biznesowych
 • Uczestniczenie w planowaniu scenariuszy biznesowych i usługowych oraz identyfikuje sposoby wsparcia technologii dla tych scenariuszy

Czego potrzebujemy od Ciebie?

 • Znajomości standardów monitorowania poszczególnych warstw IT
 • Doświadczenia w budowanie widoków biznesowych w środowiskach monitoringu
 • Znajomości narzędzi monitorujących APM
 • Doświadczenia w wykorzystaniu modelu predykcyjnego w monitoringu do zarządzania pojemnością i wydajnością zasobów
 • Doświadczenia w budowaniu zespołów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.

Mile widziane:

 • Znajomość procedur audyt ISO 27001 (potwierdzona certyfikatem)
 • Praktyczna umiejętność administracji systemami CentOS, Windows
 • Znajomość sieci TCP/IP, infrastruktury PKI, Ipsec
 • Znajomość wykorzystania infrastruktury chmur publicznych
 • Certyfikacja w zakresie CISSP, CISA, CISM, GSH, GCED lub CCNA Security

Oferujemy:

 •  Pracę w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce
 •  Udział w tworzeniu nowych rozwiazań
 •  Koleżeńską atmosferę w zespole
 •  Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach firmy
 •  Dofinansowaną opiekę medyczną i pakiet Multisport.

Administratorem danych osobowych jest Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez:

- Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793107918

- InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624

- Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6782881784

- InPost Finanse Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP 678-28-32-047.

oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat od dnia wpłynięcia aplikacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Integer Group Services Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Integer Group Services Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków. 

 

Więcej informacji na temat naszej Polityki Transparentności dostępne na naszej stronie www. 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy