Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej 
w skrócie RODO, informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach
  przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419;
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przede zawarciem umowy”), a w zakresie w jakim została udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę
  na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko do czasu jego zakończenia, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w przyszłych rekrutacjach – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od momentu, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach;
 4. Ma Pani/Pan prawo żądania od YKK Poland Sp. z o.o. dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 6. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia
  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, innych aktów prawnych rangi ustawowej oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji, natomiast podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne;
 8. Administrator Pani/Pana danych osobowych tj. YKK Poland Sp. z o.o. planuje dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu ewentualnego Pani/Pana zatrudnienia, o ile zostanie Pani/Pan zatrudniony na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu.
YKK Poland Sp. z o.o.

Kierownik Działu Montażu Końcowego

YKK Poland Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

YKK Poland Sp. z o.o.

Tarczyńska 119

Mszczonów

top
Kierownik Działu Montażu Końcowego
Miejsce pracy: Mszczonów

Główne zadania:

 • Zapewnienie terminowej realizacji planu produkcyjnego, a także wskaźników KPI
 • Dbanie o efektywne wykorzystanie zasobów produkcyjnych
 • Nadzór i kontrola przestrzegania instrukcji technologicznych, warunków technicznych i norm jakościowych w procesie produkcji
 • Reagowanie na niezgodności w procesie oraz bieżące rozwiązywanie problemów (continuous improvement process)
 • Inicjowanie i wdrażanie działań zorientowanych na optymalizację procesów produkcyjnych w oparciu o metodologię Lean Manufacturing
 • Współpraca z innymi działami firmy w zakresie poszukiwania rozwiązań oraz usuwania bieżących problemów i zagrożeń w produkcji
 • Zarządzanie podległym zespołem pracowników (grupa kilkudziesięcioosobowa), dbanie o ich rozwój umiejętności techniczne oraz motywację
 • Dbałość o bezpieczeństwo i przestrzeganie procedur BHP oraz budowy kultury bezpiecznej pracy

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Doświadczenia w zarządzaniu obszarem produkcyjnym – warunek konieczny
 • Doświadczenie w projektach Lean / Kaizen – warunek konieczny
 • Wiedzy z zakresu SPC, IATF (traktowane będzie jako atut)
 • Wysokiej odporność na stres
 • Zdolności przywódczych
 • Wysokich zdolności komunikacyjnych
 • Znajomości języka angielskiego (Dyrektorem Produkcji jest osoba anglojęzyczna)

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnione w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Praca od poniedziałku do piątku
 • Premia roczna uzależniona od wyników pracy
 • Prywatna opieka medyczna
 • Dofinansowanie do Karty Multisport
 • Pakiet socjalny m.in. dofinansowanie aktywności kulturalnej, dodatki świąteczne, itp.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Jeśli zamierzasz wziąć udział w procesie rekrutacji na stanowisko Kierownik Działu Montażu Końcowego uprzejmie prosimy o umieszczenie w przesyłanych do Administratora dokumentach CV klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wg następującego wzoru:

Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 11 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419 moich danych osobowych zawartych w CV w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik Działu Montażu Końcowego.

Osoby zainteresowane udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dopisanie następującej zgody:
Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 11 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419 moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych rekrutacji w spółce Administratora.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, informujemy, iż:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419;
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przede zawarciem umowy”), a w zakresie w jakim została udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko do czasu jego zakończenia, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w przyszłych rekrutacjach – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od momentu, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach;
4. Ma Pani/Pan prawo żądania od YKK Poland Sp. z o.o. dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
6. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, innych aktów prawnych rangi ustawowej oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji, natomiast podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne;

Administrator Pani/Pana danych osobowych tj. YKK Poland Sp. z o.o. planuje dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu ewentualnego Pani/Pana zatrudnienia, o ile zostanie Pani/Pan zatrudniony na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu.
Kierownik Działu Montażu Końcowego

Główne zadania:

 • Zapewnienie terminowej realizacji planu produkcyjnego, a także wskaźników KPI
 • Dbanie o efektywne wykorzystanie zasobów produkcyjnych
 • Nadzór i kontrola przestrzegania instrukcji technologicznych, warunków technicznych i norm jakościowych w procesie produkcji
 • Reagowanie na niezgodności w procesie oraz bieżące rozwiązywanie problemów (continuous improvement process)
 • Inicjowanie i wdrażanie działań zorientowanych na optymalizację procesów produkcyjnych w oparciu o metodologię Lean Manufacturing
 • Współpraca z innymi działami firmy w zakresie poszukiwania rozwiązań oraz usuwania bieżących problemów i zagrożeń w produkcji
 • Zarządzanie podległym zespołem pracowników (grupa kilkudziesięcioosobowa), dbanie o ich rozwój umiejętności techniczne oraz motywację
 • Dbałość o bezpieczeństwo i przestrzeganie procedur BHP oraz budowy kultury bezpiecznej pracy

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Doświadczenia w zarządzaniu obszarem produkcyjnym – warunek konieczny
 • Doświadczenie w projektach Lean / Kaizen – warunek konieczny
 • Wiedzy z zakresu SPC, IATF (traktowane będzie jako atut)
 • Wysokiej odporność na stres
 • Zdolności przywódczych
 • Wysokich zdolności komunikacyjnych
 • Znajomości języka angielskiego (Dyrektorem Produkcji jest osoba anglojęzyczna)

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnione w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Praca od poniedziałku do piątku
 • Premia roczna uzależniona od wyników pracy
 • Prywatna opieka medyczna
 • Dofinansowanie do Karty Multisport
 • Pakiet socjalny m.in. dofinansowanie aktywności kulturalnej, dodatki świąteczne, itp.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Jeśli zamierzasz wziąć udział w procesie rekrutacji na stanowisko Kierownik Działu Montażu Końcowego uprzejmie prosimy o umieszczenie w przesyłanych do Administratora dokumentach CV klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wg następującego wzoru:

Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 11 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419 moich danych osobowych zawartych w CV w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik Działu Montażu Końcowego.

Osoby zainteresowane udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dopisanie następującej zgody:
Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 11 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419 moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych rekrutacji w spółce Administratora.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, informujemy, iż:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419;
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przede zawarciem umowy”), a w zakresie w jakim została udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko do czasu jego zakończenia, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w przyszłych rekrutacjach – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od momentu, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach;
4. Ma Pani/Pan prawo żądania od YKK Poland Sp. z o.o. dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
6. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, innych aktów prawnych rangi ustawowej oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji, natomiast podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne;

Administrator Pani/Pana danych osobowych tj. YKK Poland Sp. z o.o. planuje dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu ewentualnego Pani/Pana zatrudnienia, o ile zostanie Pani/Pan zatrudniony na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu.

Ogłoszenie archiwalne