Kierownik działu naukowego / Pełnomocnik Dyrektora ds. Nauki

Instytut Centrum Zdrowia Matki PolkiO firmie

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Rzgowska 281/289

Łódź

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
zatrudni pracownika na stanowisko 
Kierownika działu naukowego
/ Pełnomocnika Dyrektora ds. Nauki

Opis zadań wykonywanych na stanowisku

 • Planowanie, nadzór merytoryczny oraz koordynowanie działalności naukowej i badawczej w Instytucie,
 • Nadzór nad organizacją konkursów na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, opieka nad praktykami studenckimi w Instytucie,
 • Nadzór nad organizacją współpracy międzynarodowej Instytutu,
 • Nadzór oraz koordynacja działań dotyczących przygotowania planów i sprawozdań merytorycznych    z działalności naukowej Instytutu,
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe oraz działalność statutową z instytucji krajowych i międzynarodowych,
 • Przygotowanie umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami, placówkami naukowo – badawczymi i organizacjami międzynarodowymi oraz nadzór nad ich realizacją,
 • Ustanawianie zasad i wytycznych realizacji i odbioru zadań badawczych finansowanych z dotacji na działalność statutową i badania własne,
 • Przygotowanie wniosku o finansowanie działalności statutowej Instytutu,
 • Monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe,
 • Koordynacja aplikacji o różnorodne projekty badawcze, zagraniczne i krajowe,
 • Pomoc w zakresie składania wniosków o realizację projektów badawczych, a następnie nadzór i pomoc przy ich realizacji,
 • Pomoc w administrowaniu realizowanymi projektami,
 • Wyszukiwanie, udostępnianie i szkolenie pracowników w zakresie możliwości uczestnictwa w projektach,
 • Aktywizacja i edukacja pracowników naukowych Instytutu w zakresie badań naukowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Znajomość zasad funkcjonowania systemu finansowania nauki w kraju oraz w Unii Europejskiej,
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Zdolności organizacyjne,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny.
 • Oświadczenie kandydata „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno - Położniczy ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.

 

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy