BUDOMAL

Kierownik Działu Ofertowania - budownictwo kubaturowe i mieszkaniowe

BUDOMALO firmie

BUDOMAL

Aleja Włókniarzy 225

Łódź

Grupa BUDOMAL jest jedną z wiodących firm budowlanych w regionie łódzkim. W związku z dynamicznym rozwojem firma zatrudni osobę na stanowisku:
KIEROWNIK DZIAŁU OFERTOWANIA
(BUDOWNICTWO KUBATUROWE i MIESZKANIOWE)
Miejsce pracy: Łódź

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • min 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z przygotowaniem ofert w budownictwie mieszkaniowym i kubaturowym
 • zdolności organizacyjne i analityczne
 • zaangażowanie w pracę i realizowane projekty
 • znajomość prawa budowlanego, znajomość prawa zamówień publicznych i procedur administracyjnych w zakresie realizacji inwestycji budowlanych
 • znajomość obsługi programów kosztorysowych tj. NORMA PRO
 • dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie MS Excel)
Zakres obowiązków:
 • organizacja i kierowanie działem ofertowania
 • nadzór nad procesem tworzenia ofert przetargowych i weryfikację przygotowywanych ofert
 • ocena i analiza wymagań technicznych zamówienia, weryfikacja dokumentacji technicznej, przygotowywanie założeń technicznych dla potrzeb realizacji inwestycji, zapisów SIWZ oraz dokumentacji projektowej
 • prowadzenie procesu poszukiwania podwykonawców, negocjacje warunków umów z podwykonawcami
 • przygotowywanie budżetów inwestycji
 • przygotowywanie harmonogramów
 • opracowywanie wymagań technicznych i specyfikacji do przetargów wewnętrznych
 • przygotowywanie inwestycji prowadzonych przez firmę w tym analiza kosztów inwestycji z podziałem na zakresy prac oraz podwykonawców

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • prywatną opiekę medyczną
 • kartę sportową
 • ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • możliwości zdobycia szerokiego doświadczenia oraz podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do jakości pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i Listu motywacyjnego za pomocą przycisku:

lub za pomocą naszego formularza.
 
Niniejszym, świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj.Rafała Leśniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „BUDOMAL” Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane Rafał Leśniak z siedzibą w Łodzi (90 – 702), Janów 1A, Gmina Nowosolna,   na cele prowadzonej rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną zawartą poniżej.
 
Jednocześnie wskazuję, że ž wyrażam/ ž nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości na potrzeby kolejnych postępowań rekrutacyjnych.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) informuję, iż:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …Rafał Leśniak; prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „BUDOMAL” Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane Rafał Leśniak z siedzibą w Łodzi (90 – 702 ), Janów 1A, Gmina Nowosolna,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez ADO na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na ich dalsze przetwarzanie na poczet przyszłych rekrutacji;
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego u ADO. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność Pani/Pana uwzględnienia przesłanych dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym.
Grupa BUDOMAL jest jedną z wiodących firm budowlanych w regionie łódzkim. W związku z dynamicznym rozwojem firma zatrudni osobę na stanowisku:
KIEROWNIK DZIAŁU OFERTOWANIA
(BUDOWNICTWO KUBATUROWE i MIESZKANIOWE)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • min 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z przygotowaniem ofert w budownictwie mieszkaniowym i kubaturowym
 • zdolności organizacyjne i analityczne
 • zaangażowanie w pracę i realizowane projekty
 • znajomość prawa budowlanego, znajomość prawa zamówień publicznych i procedur administracyjnych w zakresie realizacji inwestycji budowlanych
 • znajomość obsługi programów kosztorysowych tj. NORMA PRO
 • dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie MS Excel)
Zakres obowiązków:
 • organizacja i kierowanie działem ofertowania
 • nadzór nad procesem tworzenia ofert przetargowych i weryfikację przygotowywanych ofert
 • ocena i analiza wymagań technicznych zamówienia, weryfikacja dokumentacji technicznej, przygotowywanie założeń technicznych dla potrzeb realizacji inwestycji, zapisów SIWZ oraz dokumentacji projektowej
 • prowadzenie procesu poszukiwania podwykonawców, negocjacje warunków umów z podwykonawcami
 • przygotowywanie budżetów inwestycji
 • przygotowywanie harmonogramów
 • opracowywanie wymagań technicznych i specyfikacji do przetargów wewnętrznych
 • przygotowywanie inwestycji prowadzonych przez firmę w tym analiza kosztów inwestycji z podziałem na zakresy prac oraz podwykonawców

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • prywatną opiekę medyczną
 • kartę sportową
 • ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • możliwości zdobycia szerokiego doświadczenia oraz podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do jakości pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i Listu motywacyjnego za pomocą przycisku:

Niniejszym, świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj.Rafała Leśniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „BUDOMAL” Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane Rafał Leśniak z siedzibą w Łodzi (90 – 702), Janów 1A, Gmina Nowosolna,   na cele prowadzonej rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną zawartą poniżej.
 
Jednocześnie wskazuję, że ž wyrażam/ ž nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości na potrzeby kolejnych postępowań rekrutacyjnych.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) informuję, iż:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …Rafał Leśniak; prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „BUDOMAL” Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane Rafał Leśniak z siedzibą w Łodzi (90 – 702 ), Janów 1A, Gmina Nowosolna,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez ADO na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na ich dalsze przetwarzanie na poczet przyszłych rekrutacji;
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego u ADO. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność Pani/Pana uwzględnienia przesłanych dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym.
lub za pomocą naszego formularza.
 

Ogłoszenie archiwalne