Oferta pracy

Kierownik Działu Organizacyjnego obsługującego Kadry i Płace

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "URSYNÓW"O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik
Kierownik Działu Organizacyjnego obsługującego Kadry i Płace

Do obowiązków należeć będzie między innymi: 

 1. Koordynowanie i nadzór pracy w zakresie: spraw organizacyjnych i samorządowych, członkowsko-lokalowych, pracowniczych, socjalnych, administracyjnych i gospodarczych, regulacji prawnej gruntów, przekształceń lokali, informatycznym, strony internetowej.
 2. Uczestniczenie w opracowywaniu zmian strukturalnych oraz projektowaniu dokumentów istotnych dla właściwego funkcjonowania Spółdzielni.
 3. Uczestniczenie w tworzeniu i modyfikacja aktów wewnętrznych Spółdzielni.
 4. Współpraca z organami samorządowymi, innymi działami Spółdzielni oraz z władzami samorządowymi w zakresie podległych spraw.
 5. Kontrola przestrzegania przez pracowników Działu obowiązujących przepisów i postanowień w zakresie podległych spraw.
 6. Współpraca z Radcą Prawnym w sprawach wymagających konsultacji.
 7. Opracowywanie sprawozdań i  informacji oraz innych materiałów dotyczących zakresu działania podległego Działu, w tym prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie wynikającym z powierzonych obowiązków.
 8. Czuwanie nad  prawidłowym przechowywaniem dokumentów archiwalnych Działu.
 9. Prowadzenie spraw personalnych zatrudnionych i byłych pracowników Spółdzielni, tj. akt pracowniczych, rejestrów zwolnień lekarskich wykorzystywania urlopów wypoczynkowych, udzielanych pełnomocnictw, wystawianie zaświadczeń, przygotowywanie umów cywilnoprawnych, umieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych,  wprowadzanie danych dot. zwolnień lekarskich, zmian kadrowych oraz przerw w opłacaniu składek,  przygotowywanie dokumentacji pracowniczej: umowy, oświadczenia, upoważnienia, skierowania itd.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu opieki medycznej i medycyny pracy w Spółdzielni.
 11. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej odbytych szkoleń.
 12. Sporządzanie list płac z funduszu bezosobowego i osobowego oraz przygotowywanie na koncie Spółdzielni przelewów w celu dokonania wypłaty.
 13. Prowadzenie ewidencji komputerowej wszystkich wypłat i potrąceń oraz archiwizacja dokumentów dotyczących wypłat wynagrodzeń.
 14. Wykonywanie innych prac dotyczących comiesięcznych wypłat, tj.:  przygotowanie comiesięcznych naliczeń w zakresie  ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat na PFRON.
 15. Obsługa programu „Płatnik”, tj. dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań ubezpieczonych, np. ZUA, ZWUA, sporządzanie deklaracji DRA, RCA, RSA, itp.
 16. Przygotowanie i wysyłanie PIT-4R i PIT-11.
 17. Prowadzenie dokumentacji w sprawie wypłat zasiłków z ZUS (zasiłki chorobowe, rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze, itp.).
 18. Udział w bieżącej analizie kont rozrachunkowych dotyczących wypłat wynagrodzeń, potrąceń z list płac, rozliczeń z budżetem.
 19. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach dla zatrudnionych w Spółdzielni.
 20. Prowadzenie kartoteki wynagrodzeń pracowników.
 21. Przygotowywanie informacji do ZUS o dochodach emerytów i rencistów zatrudnionych w Spółdzielni oraz  zleceniobiorców.
 22. Sporządzanie zastawienia zarobków do wniosków emerytalnych i rentowych aktualnych i byłych pracowników.
 23. Prowadzenie rejestru byłych pracowników.
 24. Prowadzenie korespondencji dotyczącej wynagrodzeń pracowników (np. komornik, bank, ZUS, Urząd Skarbowy),
 25. Przygotowywanie załączników do bilansu oraz prowadzonych kontroli w zakresie prowadzonych spraw.
 26. Wykonywanie innych prac zleconych przez Zarząd związanych z pracą Działu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • 2 lata praktyki na stanowisku kierowniczym,
 • obsługa kadr i płac
 • obsługa pakietu MC OFFICE, w tym bardzo dobra znajomość Worda i Excela,
 • umiejętność komunikowania się i pracy zespołowej.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1/1 etatu,
 • wynagrodzenie stosowne do umiejętności i zaangażowania w pracę,
 • szkolenia,
 • pracę w niedużym zespole,
 • możliwość skorzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej.

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny wraz z podaniem poziomu oczekiwanego wynagrodzenia.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy