Ta oferta pracy jest nieaktualna od 267 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Działu Personalnego

 • Gostyń, wielkopolskie
 • Kierownik
 • 28.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest liderem dostarczającym innowacyjne rozwiązania w dziedzinie filtracji, zarówno w sektorze motoryzacyjnym jak i przemysłowym.

  Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

  Kierownik Działu Personalnego
  Miejsce pracy: Gostyń
  Nr ref. 09/2018/HR

  Zakres obowiązków:

  • Kreowanie polityki personalnej zgodnej z celami strategicznymi firmy, opracowywanie i realizacja polityki dotyczącej rozwoju pracowników, rekrutacji, administracji personalnej oraz systemu wynagrodzeń
  • Tworzenie i zarządzenie budżetem działu HR oraz poszczególnych funkcji personalnych
  • Zapewnienie zgodności procedur i działań dotyczących personelu z wymaganiami prawnymi
  • Wdrażanie korporacyjnej polityki personalnej i narzędzi HR w odniesieniu do potrzeb i celów organizacji
  • Wsparcie managerów w procesach decyzyjnych i doradztwo w obszarze zarządzania pracownikami z zastosowaniem procedur i narzędzi korporacyjnych
  • Raportowanie kluczowych wskaźników HR oraz bieżącej sytuacji w organizacji
  • Zarządzanie 10-osobowym zespołem pracowników

  Oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe
  • Ok. 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w międzynarodowej firmie produkcyjnej (preferowany profil techniczny)
  • Doświadczenie w zarządzaniu obszarem HR: w procesach rekrutacji pracowników, rozwoju
   i szkoleń, systemów wynagrodzeń, administracji personalnej dla dużej populacji pracowników
  • Doskonałe zdolności kierownicze i orientacja na uzyskiwanie wyników biznesowych oraz rozwijanie procesów
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • Znajomość Prawa Pracy

  Oferujemy:

  • Możliwość rozwoju zawodowego i udział w strategicznych projektach firmy
  • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenie powiązane z osiąganymi wynikami
  • Elastyczne godziny pracy
  • Atrakcyjny pakiet pozapłacowy (Prywatna opieka LUX – MED, dofinansowanie do posiłków, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie)
  • Możliwości rozwoju osobistego w dużym koncernie o zasięgu ogólnoświatowym
  Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV za pomocą przycisku "Aplikuj teraz" poniżej.
  W temacie maila proszę wpisać numer referencyjny oferty.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z procesem rekrutacyjnym powadzonym przez Administratora, czynnościami zmierzający do zatrudnienia mnie w przedsiębiorstwie Administratora oraz na ewentualnym dalszym etapie zatrudnienia (dalej jako Cele).

  Administratorem i odbiorcą moich danych osobowych jest MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Gostyniu (63-800), przy ul. Wrocławskiej 145 (dalej jako Administrator).

  Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie następujących kategorii moich danych osobowych: imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru paszportu lub dowodu osobistego, numeru PESEL, numer telefonu, ewentualnie numer pojazdu celem wydania karty wjazdowej po zatrudnieniu [fakultatywnie].

  Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym dla prowadzenia procesu aktualnej rekrutacji oraz na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji na podobne stanowisko u Administratora w okresie maksymalnie 1 roku od przekazania przeze mnie moich danych, zaś w przypadku zatrudnienia mnie u Administratora – dane te przetwarzane będą przez okres tego zatrudnienia lub inny okres wymagany przepisami prawa.

  Zgodę niniejszą składam dobrowolnie i oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, tj. prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego w tym zakresie organu.

  Odbiorcą moich danych, poza samym Administratorem mogą być w przypadku dojścia do zatrudnienia jedynie jednostki administracji publicznej, do których zgodnie z przepisami prawa pracodawca winien przekazywać dane pracownicze. Odbiorami moich danych osobowych mogą być również ewentualne podmioty świadczące usługi związane z zatrudnieniem [np. prywatna opieka zdrowotna, ubezpieczenia grupowe] lub inne usługi oferowane za pośrednictwem pracodawcy lub przy jego udziale – pod warunkiem wyrażenia przeze mnie woli skorzystania z takich usług w jakiejkolwiek formie. W ww. zakresie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez pracodawcę lub podmioty wykonujące ww. usługi/świadczenia.

  Dodatkowo, przyjmuję do wiadomości, iż podanie Administratorowi wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne i nie stanowi prawnego obowiązku, lecz ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia mojej aplikacji. Administrator nie będzie poddawał moich danych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  Jestem świadomy/a, że niniejsza zgoda może być przeze mnie odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie, zaś wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej wycofaniem.