Ta oferta pracy jest nieaktualna od 78 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Działu Personalnego - HR Manager

 • Krasnystaw, lubelskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 05.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  CERSANIT IV poszukuje kandydatów na stanowisko:
  Kierownik Działu Personalnego - HR Manager
  Miejsce pracy: Krasnystaw


  Główne obowiązki:

  • Realizacja polityki personalnej w spółce: implementacja programów i projektów ZZL na potrzeby Spółki
  • Dbałość o wskaźniki z zakresu ZZL Spółki,
  • Zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników poprzez koordynowanie procesu rekrutacji, projektowanie procesu rekrutacji w celu jak najwyższej trafności rekrutacyjnej
  • Zapewnienie prawidłowej i efektywnej adaptacji pracowników
  • Rekomendowanie budżetu Działu Personalnego i koordynacja budżetu wynagrodzeń i etatów
  • Opieka nad programami motywacji pracowników – koordynacja przebiegu, rekomendowanie zmian, rekomendowanie działań motywacyjnych
  • Realizacja dodatkowych zadań wyznaczonych przez przełożonego w ramach działalności Działu Personalnego, w tym zastępowanie innych pracowników działu
  • Przestrzeganie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych w ramach realizowanych zadań.

  Wymagania na stanowisku:

  • Co najmniej 2- letnie doświadczenie w pracy w Dziale Personalnym
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. średniozaawansowanym
  • Umiejętność analizy sytuacji oraz budowania programów naprawczych
  • Umiejętność budowania efektywnej relacji z zespołem Managerów
  • Czynne prawo jazdy kat. B
  • Doświadczenie w pracy na projektach z zakresu ZZL
  • Umiejętność pracy w metodologii procesowej i projektowej
  • Zdolności analityczne

  Oferujemy:

  • Możliwości rozwoju zawodowego
  • Stabilne zatrudnienie
  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Szereg benefitów socjalnych
  • Możliwość uczestniczenia w szkoleniach
  • Pełną wyzwań pracę w rozwojowym zespole

  Co oferujemy swoim Pracownikom?

  • Stabilność zatrudnienia – umowę o pracę
  • Możliwości rozwoju
  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Szereg benefitów pracowniczych
  • Premiowy system motywacyjny

  Zachęcamy do składania aplikacji wraz z listem motywacyjnym.


  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez Aplikuj.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Cersanit IV sp. z o.o. informuje ,iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cersanit IV sp. z o.o. z siedzibą w Krasnymstawie (22-300) przy ul. Leśnej 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod Krajowym Rejestrem Sądowym pod numerem KRS 0000271736, NIP 959-176-28-11, REGON 260133656, wysokość kapitału zakładowego spółki: 402.941.500,00 PLN

  2)  Mogą się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem - [email protected]

  Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzany w celu przeprowadzenia obecnego  postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 221 Kodeksu Pracy z dnia tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

  Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pni/Pana zgody  (art. 6 ust 1 lit a RODO) która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat.

  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody

  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

  7) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.