Oferta pracy

Kierownik Działu Personalnego

BIOMED S.A.O firmie

 • Kraków

  Kraków, małopolskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator

Twój zakres obowiązków

 • realizacja polityki personalnej

 • nadzór nad pracą podległego zespołu

 • wsparcie Zarządu w zakresie wszelkich regulacji dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń zgodnie z obowiązującym prawem

 • realizacja i wspieranie procesów rekrutacyjnych

 • tworzenie i realizacja polityki szkoleń i rozwoju personelu

 • planowanie i realizacja budżetu działu personalnego

 • przygotowanie sprawozdań na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne

 • fachowe wsparcie kadry menedżerskiej w aspektach dotyczących prawa pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

 • aktywny udział w budowaniu zaangażowania pracowników oraz zwiększanie efektywności całej organizacji

 • reprezentowanie firmy przed Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Pracy, ZUS, GUS, PFRON i innymi organami administracji państwowej.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe preferowane z obszaru ZZL

 • doświadczenie na podobnym stanowisku kierowniczym

 • biegła znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności MS Excel

 • doświadczenie w skutecznym wdrażaniu systemów i narzędzi HR

 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz nastawienie na współpracę

 • inicjatywa i dobra organizacja pracy

 • umiejętności budowania relacji ze współpracownikami.

To oferujemy

 • umowa o pracę w stabilnej firmie

 • możliwość dołączenia do opieki medycznej

 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia na życie

 • świadczenia z ZFŚS

 • ciekawe wyzwania i cele do realizacji

 • szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego

 • niezbędne narzędzia pracy.

BIOMED S.A.

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna Ekspert w dziedzinie szczepionek i probiotyków. Cechują nas rozwiązania oparte na wiedzy i nowatorskie pomysły, których wynikiem są innowacyjne, oryginalne, opatentowane produkty, sprzedawane w ponad dwudziestu krajach.

Przewiń do profilu firmy

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (Administratorem danych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest: IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: [email protected]