Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Kierownik Działu Personalnego

INSTYTUT KSIĄŻKI

INSTYTUT KSIĄŻKI

Zygmunta Wróblewskiego 6

Stare Miasto

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • koordynacja pracy Działu Personalnego

 • tworzenie planu rekrutacji poprzez analizę aktualnych potrzeb Instytutu, opracowywanie profilu kandydatki/kandydata, przygotowywanie i prowadzenie procesów rekrutacyjnych, prowadzenie rozmów rekrutacyjnych i ewentualnych dodatkowych testów

 • prowadzenie procesu adaptacji pracowników, a także offboardingu

 • opracowywanie i realizacja strategii rozwoju pracowników, w tym planowanie i organizacja szkoleń pracowników zgodnie z obowiązującym regulaminem

 • projektowanie systemów motywacyjnych i benefitów, ocen i planów sukcesji

 • opracowanie wytycznych z obszaru HR

 • zarządzanie komunikacją wewnętrzną

 • opracowanie polityki i koordynowanie realizacji wolontariatu, praktyk studenckich oraz staży zawodowych odbywanych w Instytucie

 • nadzorowanie prowadzonych spraw osobowych i płacowych

 • nadzorowanie terminowości sporządzania i wysyłanie obowiązujących planów, a także sprawozdań finansowych oraz statystycznych

 • nadzorowanie prawidłowości prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym akt oraz ich zabezpieczenie i archiwizacja

 • nadzorowanie prowadzenie sprawozdawczości dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 • nadzorowanie organizacji okresowych badań lekarskich pracowników i szkoleń BHP

 • nadzór nad usługami zewnętrznymi w zakresie: kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Instytucie, sporządzania i przedstawiania okresowych analiz bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowania szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy, doradztwa w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 • koordynacja przygotowania miejsca i stanowiska pracy w Instytucie dla nowego pracownika w zakresie działów: Administracyjnego (wyposażenie miejsca pracy), Informatycznego (konto mailowe, bezpieczeństwo inf.) i in.

 • koordynacja prowadzenia dodatkowych spraw okołopracowniczych w tym: PPK, ubezpieczeń dobrowolnych, indywidualnej opieki zdrowotnej, ZFSŚ i in. dostępnych w Instytucie

 • koordynacja zakończenia pracy przez pracownika (dokument „obiegowy”)

 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego

 • realizacja innych zadań zleconych przez przełożonych

Nasze wymagania

 • wykształcenia wyższego II stopnia (mile widziane: studia podyplomowe z zakresu prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii) lub studiów I stopnia oraz studiów podyplomowych w zakresie zgodnym z zakresu specjalności zawodowej

 • doświadczenia zawodowego w wymiarze minimum 5 lat, w tym w obszarze HR (minimum 3 lata)

 • praktycznej znajomości prawa pracy

 • dyskrecja

 • umiejętności samodzielnego prowadzenia projektów rekrutacyjnych,

 • doświadczenia w prowadzeniu praktyk / staży

 • biegłej znajomość MS Office

 • dobra organizacja pracy

 • wielozadaniowość

 • samodzielność i proaktywność

 • umiejętność budowania relacji zawodowych

 • komunikatywności

Mile widziane

 • doświadczenie w zarządzaniu przynajmniej kilkuosobowym zespołem

 • doświadczenie w projektowaniu i realizacji działań rozwojowych (w tym koordynowanie procesu szkoleń, oceny pracowniczej, ścieżek karier)

 • znajomość programów kadrowych

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu

 • możliwość rozwoju własnych kompetencji i stawiania czoła nowym wyzwaniom

 • pracę w zespole ludzi z pasją i przyjazne środowisko pracy

 • nowoczesne narzędzia pracy

INSTYTUT KSIĄŻKI

Instytut Książki jest narodową instytucją kultury. Zostaliśmy powołani przez Ministra Kultury do promocji polskiej literatury na świecie oraz popularyzacji książek i czytelnictwa w kraju. Od 13 lat administrujemy programami dotacyjnymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze literatury. Poza tym prowadzimy serwis poświęcony działalności Instytutu Książki oraz realizowanych przezeń programów.

Więcej informacji o nas znajdą Państwo na stronie: https://www.instytutksiazki.pl/

Przewiń do profilu firmy