Ta oferta pracy jest nieaktualna od 39 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Działu Prawnego i PZP

 • Warszawa, mazowieckie
 • Kierownik
 • 11.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

  Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego jest młodą instytucją kultury. Ekspozycja główna muzeum powstaje w pierścieniu okalającym kopułę Świątyni Opatrzności Bożej. Znajduje się ona na wysokości 26 metrów (ósmego piętra) i zajmuje około 2000 metrów kwadratowych powierzchni. Otwarcie muzeum zaplanowane jest na jesień 2019 roku.

  Kierownik Działu Prawnego i PZP

  Miejsce pracy: Warszawa

  Podstawowe obowiązki:

  • Kierowanie pracami Działu,
  • Tworzenie regulaminów i procedur wewnętrznych, w tym dot. zamówień publicznych udzielanych przez Muzeum;
  • Sporządzanie i publikacja planu zamówień publicznych Muzeum na podstawie jednostkowych planów zamówień opracowanych przez działy Muzeum;
  • określanie trybu udzielenia zamówień publicznych;
  • Weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym;
  • Przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
   zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi aktami prawnymi;
  • Udział w pracach komisji przetargowych;
  • Sporządzanie dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
  • Koordynowanie i wykonanie czynności związanych z zawarciem umów z wyłonionymi wykonawcami zamówień publicznych;
  • Prowadzenie i nadzór nad Rejestrem Zamówień Publicznych;
  • Sporządzanie sprawozdań, w tym do Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach publicznych;
  • Sporządzanie i zamieszczanie ogłoszeń w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz przekazywanie informacji odpowiednim podmiotom zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • Współpraca z kancelariami prawnymi i notarialnymi;
  • Analiza dokumentów pod kątem formalno – prawnym;
  • Przygotowywanie umów i opinii prawnych,
  • Bezpośredni udział w negocjacjach.

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe w zakresie prawa,
  • Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy w dziale prawnym oraz w dziale związanym z zamówieniami publicznymi, w tym co najmniej dwuletnie na stanowisku kierowniczym,
  • Zaangażowanie, systematyczność, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
  • Praktyczna znajomość przepisów prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego oraz gospodarczego,
  • Umiejętność redagowania wewnętrznych aktów prawnych i właściwej interpretacji przepisów,
  • Znajomość specyfiki pracy w jednostce sektora finansów publicznych.

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę na pełen etat
  • Stabilność zatrudnienia
  • Możliwość rozwoju osobistego i współuczestniczenie w budowaniu nowej Instytucji Kultury

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV klikając w przycisk aplikowania.


  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w wymaganej dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

  Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”
  W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected].
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu przesłania aplikacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu przesłania aplikacji.
  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail [email protected] lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail [email protected].

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.