Ta oferta pracy jest nieaktualna od 297 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Działu Programów Zdrowotnych

 • Gdańsk, pomorskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 03.08.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

  Kierownik Działu Programów Zdrowotnych

  Miejsce pracy: Gdańsk

  Podstawowe zadania na stanowisku:

  • Tworzenie, współtworzenie i nadzorowanie dokumentacji projektowej, ewaluacyjnej i rozliczeniowej
  • Nadzór nad procesami związanymi z przygotowywaniem i budżetem projektów
  • Udział w powoływaniu zespołów projektowych
  • Nadzór nad zespołami projektowymi
  • Pełnienie funkcji koordynatora co najmniej jednego programu zdrowotnego
  • Koordynacja działań pomiędzy wszystkim jednostkami organizacyjnymi Spółki w zakresie realizacji projektów
  • Kompleksowe prowadzenie bieżącej ewidencji i dokumentacji
  • Tworzenie różnorodnych raportów oraz zestawień dla potrzeb realizowanych projektów

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe
  • Mile widzialne studia podyplomowe z zakresu obsługi projektów unijnych
  • Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu, rozliczaniu lub kontroli projektów unijnych (udział w co najmniej trzech zakończonych projektach)
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne komunikowanie się i redagowanie pism
  • Prawo jazdy kat. B
  • Odpowiedzialność w realizacji zadań oraz dobra organizacja pracy,
  • Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu,
  • Pozytywne nastawienie oraz zaangażowanie w powierzone zadania,
  • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę / umowę cywilnoprawną
  • Narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań w tym telefon, laptop, dostęp do samochodu służbowego
  • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych
  • Możliwości skorzystania z atrakcyjnego pakietu ubezpieczeń grupowych
  • Zdobycie doświadczenia w pracy w warunkach dużego podmiotu leczniczego
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

  Informujemy, że Administratorem danych jest Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

  KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:

  1. . Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk;
  2. . Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek,
   adres e-mail: [email protected],;
  3. . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy i Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
  4. . Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
  5. . Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego;
  6. . Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  7. . Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. . Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. . Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.
  10. . Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.