1. Uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest VECTRA S.A. z siedzibą w Gdyni    przy Al. Zwycięstwa 253, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089460, tel.: 58 624 83 52, e-mail: [email protected]), a także Vectra Serwis sp. z o.o z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 253, Vectra Investments Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53.
 1. W zakresie realizacji Pani/Pana praw związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość elektroniczną na adres [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 1. Pani/Pana dane osobowe, obejmujące informacje zawarte przez Panią/Pana w cv oraz w liście motywacyjnym będą przetwarzane w celu:
a) podjęcia decyzji w zakresie zaoferowania zatrudnienia/nawiązania współpracy na podstawie Pani/Pana zgody, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać następującym grupom podmiotów:
a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pani/Pana danych, tj. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, innym spółkom z Grupy Kapitałowej VECTRA;
b) innym podmiotom, tj. np. organom publicznym, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.
 1. Pani/Pana dane pozyskane w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą przetwarzane będą przez  okres 24 miesięcy po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) dostępu do danych, ich poprawiania oraz otrzymywania kopii tych danych;
b) usunięcia danych, jeśli Pani/Pana zdaniem brak jest podstaw do przetwarzania danych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem nie jest konieczne przetwarzanie wszystkich Pani/Pana danych lub nie chce Pani/Pan, aby Administrator jakiekolwiek Pani/Pana dane usunął, ponieważ są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) złożenia sprzeciwu z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację na podstawie Pani/Pana prawnie uzasadnionego interesu;
e) do przenoszenia swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi;
f) złożenia skargi do organu nadzorczego;
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 1. Wyrażenie przez Panią/Pana zgody oraz podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne celem wszczęcia wobec Pani/Pana zgłoszenia procedury rekrutacyjnej.
 1. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie wyrażenia zgody poprzez umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) następującego oświadczenia:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych przez VECTRA SA, a także przekazanie tych danych Spółkom Grupy VECTRA w celu realizacji bieżącej rekrutacji. Zostałem poinformowany: o przysługujących mi prawach, o danych Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych, o dobrowolności mojej zgody i możliwości jej cofnięcia w każdym czasie, o okresie przetwarzania moich danych oraz celu ich przetwarzania”

VECTRA S.A.

Kierownik Działu Rozwoju Systemów IT

VECTRA S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

VECTRA S.A.

aleja Zwycięstwa 253

Gdynia

Kierownik Działu Rozwoju Systemów IT
Miejsce pracy: Gdynia

Jeśli chcesz dołączyć do grona osób tworzących dynamicznie zmieniający się rynek telekomunikacyjny i masz ambicje uczestniczenia w realizacji ciekawych projektów, zgłoś swoją kandydaturę.

Vectra

zapewnia swoim klientom – a jest ich po akwizycji z Multimedia Polska ponad 1,5mln! – internet, telefon i szeroki pakiet multimedialnej rozrywki.
Czytałeś o transformacji dużych organizacji, przejściu z wielkich monolitycznych systemów do architektury opartej o mikrousługi, a później sam przeprowadziłeś swoją firmę przez ten proces.
Teraz stawiamy Ci wyzwanie – pomóż nam nauczyć Vectrę, ja tworzyć i rozwijać nowoczesny zespół i oprogramowanie przy naprawdę dużej skali!
Będziesz prowadził ponad 40 inżynierów, projektował procesy, wybierał technologie, współpracował z dostawcami tak by nasza firma była w stanie błyskawicznie reagować na dynamiczną sytuację na rynku. Pomożesz nam wejść „do chmury” i przy współpracy z zespołem „Data” stworzysz systemy i usługi idealnie dopasowane do potrzeb naszych klientów.

Z jakimi wyzwaniami przyjdzie Ci się zmierzyć:

 • Bliska współpraca z przedstawicielami różnych funkcji i doradzanie gdzie technologia może pomóc.
 • Zapewnianie terminowej realizacji zadań – projektów, mniejszych inicjatyw oraz Change Requestów.
 • Budowanie i rozwój zespołu, delegowanie, organizowanie, motywowanie i mentoring zespołu.
 • Transformacja procesu wytwarzania rozwiązań w kierunku DevOps.
 • Transformacja architektury w stronę rozwiązań mikroservisowych.
 • Integracja i wypracowanie najlepszych praktyk budowy aplikacji pomiędzy zespołami Vectra i Multimedia.
 • Współpraca z dostawcami zewnętrznych usług IT w zakresie rozwoju oprogramowania – negocjowanie warunków, terminów realizacji oraz budowa partnerskich relacji.
 • Wdrażanie kultury continuous improvement i OKR.

Jakich kompetencji do ciebie oczekujemy:

 • Znajomość rynku IT rozwiązań telekomunikacyjnych w obszarze OSS i BSS.
 • Doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu zespołem.
 • Doświadczenie we współpracy z dostawcami zewnętrznymi.
 • Doświadczenie w prowadzeniu transformacji środowisk monolitycznych na środowiska otwarte.
 • Doświadczenie w z usługami chmurowymi (Azure, AWS, GCP) i systemami open source.
 • Znajomość wzorców projektowych i architektonicznych wykorzystywanych w budowie rozwiązań IT.
 • Mile widziane doświadczenie prowadzeniu transformacji technologicznych oraz strukturalnych.

Co oferujemy:

  • interesującą pracę w rozwijającej się organizacji, o wiodącej pozycji na rynku w swojej branży
  • pracy w młodym, dynamicznym zespole gdzie powstają innowacyjne i bezpieczne rozwiązania informatyczne branży telekomunikacyjnej
  • otwartość na indywidualne podejście do realizowanych zadań
  • udział w wewnętrznych projektach firmy
  • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • przestrzeń na tworzenie swoich programów i wdrażania własnych inicjatyw
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku APLIKUJ.

Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Vectra

zapewnia swoim klientom – a jest ich po akwizycji z Multimedia Polska ponad 1,5mln! – internet, telefon i szeroki pakiet multimedialnej rozrywki.
Czytałeś o transformacji dużych organizacji, przejściu z wielkich monolitycznych systemów do architektury opartej o mikrousługi, a później sam przeprowadziłeś swoją firmę przez ten proces.
Teraz stawiamy Ci wyzwanie – pomóż nam nauczyć Vectrę, ja tworzyć i rozwijać nowoczesny zespół i oprogramowanie przy naprawdę dużej skali!
Będziesz prowadził ponad 40 inżynierów, projektował procesy, wybierał technologie, współpracował z dostawcami tak by nasza firma była w stanie błyskawicznie reagować na dynamiczną sytuację na rynku. Pomożesz nam wejść „do chmury” i przy współpracy z zespołem „Data” stworzysz systemy i usługi idealnie dopasowane do potrzeb naszych klientów.
Kierownik Działu Rozwoju Systemów IT

Z jakimi wyzwaniami przyjdzie Ci się zmierzyć:

 • Bliska współpraca z przedstawicielami różnych funkcji i doradzanie gdzie technologia może pomóc.
 • Zapewnianie terminowej realizacji zadań – projektów, mniejszych inicjatyw oraz Change Requestów.
 • Budowanie i rozwój zespołu, delegowanie, organizowanie, motywowanie i mentoring zespołu.
 • Transformacja procesu wytwarzania rozwiązań w kierunku DevOps.
 • Transformacja architektury w stronę rozwiązań mikroservisowych.
 • Integracja i wypracowanie najlepszych praktyk budowy aplikacji pomiędzy zespołami Vectra i Multimedia.
 • Współpraca z dostawcami zewnętrznych usług IT w zakresie rozwoju oprogramowania – negocjowanie warunków, terminów realizacji oraz budowa partnerskich relacji.
 • Wdrażanie kultury continuous improvement i OKR.

Jakich kompetencji do ciebie oczekujemy:

 • Znajomość rynku IT rozwiązań telekomunikacyjnych w obszarze OSS i BSS.
 • Doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu zespołem.
 • Doświadczenie we współpracy z dostawcami zewnętrznymi.
 • Doświadczenie w prowadzeniu transformacji środowisk monolitycznych na środowiska otwarte.
 • Doświadczenie w z usługami chmurowymi (Azure, AWS, GCP) i systemami open source.
 • Znajomość wzorców projektowych i architektonicznych wykorzystywanych w budowie rozwiązań IT.
 • Mile widziane doświadczenie prowadzeniu transformacji technologicznych oraz strukturalnych.

Co oferujemy:

  • interesującą pracę w rozwijającej się organizacji, o wiodącej pozycji na rynku w swojej branży
  • pracy w młodym, dynamicznym zespole gdzie powstają innowacyjne i bezpieczne rozwiązania informatyczne branży telekomunikacyjnej
  • otwartość na indywidualne podejście do realizowanych zadań
  • udział w wewnętrznych projektach firmy
  • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • przestrzeń na tworzenie swoich programów i wdrażania własnych inicjatyw
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku APLIKUJ.

Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Jeśli chcesz dołączyć do grona osób tworzących dynamicznie zmieniający się rynek telekomunikacyjny i masz ambicje uczestniczenia w realizacji ciekawych projektów, zgłoś swoją kandydaturę.

Ogłoszenie archiwalne