Oferta pracy

Kierownik Działu Sprzedaży Produktu FTL

C. HARTWIG GDYNIA S.A.O firmie

 • Gdańsk, pomorskie

 • Ogłoszenie wygasło 25 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

Obecnie do zespołu sprzedaży szukamy osoby na stanowisko:

Kierownik Działu Sprzedaży Produktu FTLNumer ref.: Miejsce pracy: Trójmiasto i okolice (biuro: Gdynia, ul. Kielecka 5 oraz praca zdalna)

Czym będziesz się zajmować?

 • Zarządzaniem kilkuosobowym zespołem handlowców terenowych
 • Kreowaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 • Aktywnym pozyskiwaniem klientów kluczowych/ strategicznych
 • Analizowaniem trendów rozwoju i działań konkurencji w obszarze sprzedaży produktu
 • Poszukiwaniem nisz rynkowych oraz potencjalnych nowych rynków

Kogo szukamy?

 • Osoby z kilkuletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem sprzedaży w branży TSL (najlepiej w produkcie FTL/LTL)
 • Kierownika silnie nastawionego na realizację celów sprzedażowych własnych, jak i swojego zespołu
 • Pracownika, który dobrze zna rynek transportu drogowego (krajowego i europejskiego)
 • Osoby komunikatywnej, bardzo samodzielnej w działaniu i znającej dobrze język angielski

Dlaczego C. Hartwig?

 • Marka z tradycjami, która ułatwia sprzedaż usług
 • Prywatną opiekę medyczną, kartę multisport, ubezpieczenie grupowe na życie
 • Prywatny Pracowniczy Program Emerytalny
 • Dofinansowanie wakacji oraz wiele innych atrakcji

 

INTERNATIONAL

Oddziały na świecie

 • HAMBURG
  POLTRANS
 • NEW YORK
  AMERPOL
 • UK
  FELIXTONE
Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.
Prosimy o dopisanie w aplikacji oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002r. Nr 101, poz.926 z póź. zm.).
Informacja:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej: „RODO”, informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest C. Hartwig Gdynia S.A. 81-310 Gdynia, ul. Śląska 47,NIP 586 010 42 85, REGON 190880396, KRS 0000024354, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS, do której należą następujące podmioty: http://otlogistics.com.pl/struktura-grupy/.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:
lub korespondencyjnie:
OT Logistics S.A
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu prawa (m.in. art. 221 § 1 Kodeksu Pracy) oraz w celu zawarcia umowy o pracę, w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia,adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia; inne dane osobowe niż podane powyżej będą przetwarzane jedynie na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Panią / Pana zgody.
4) Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na stanowisko, na które Pani / Pan aplikuje lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, przez upoważnionych pracowników i współpracowników C. Hartwig Gdynia S.A. oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty trzecie takie jak: dostawcy usług IT i usług związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi upoważnione przez administratora na podstawie odrębnej umowy i działające zgodnie z poleceniami administratora. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione również podmiotom z naszej Grupy Kapitałowej OT Logistics, których wykaz znajduje się pod adresem: http://otlogistics.com.pl/struktura-grupy/.
6) Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia przekazania Pani / Pana danych osobowych.
7) Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do przenoszenia danych, tzn. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; w celu skorzystania ze wskazanych uprawnień należy skontaktować się na adres korespondencyjny: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, mail: [email protected]
8) W zakresie w jakim Pani / Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani / Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie przez Panią / Pana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, mail: [email protected]
9) Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych, o których mowa w Kodeksie Pracy oraz w oparciu o inne właściwe przepisy prawa jest obligatoryjne do skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
11) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy