Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” oznaczają, że możesz zaaplikować jednym klinięciem. „Aplikuj szybko” korzysta z dokumentów oraz treści wiadomości do pracodawcy używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Możesz je zmienić, klikając przycisk „Edytuj”.

Kierownik działu usługowego

STEKOP S. A.O firmie

 • Porosły-Kolonia (pow. białostocki), podlaskie

 • Ogłoszenie wygasło 22 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

Firma STEKOP S.A. od 30 lat świadczy pełen pakiet usług w zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia, usług monitoringu pożarowego oraz usług utrzymania czystości. STEKOP S.A. jest producentem specjalistycznych urządzeń i systemów dla branży ochrony osób i mienia.

Kierownik działu usługowego
Region: Kol. Porosły 52 ( Gmina Choroszcz )

Zakres obowiązków

 • Nadzór nad usługami dostarczanymi klientom Spółki w tym m. in. prowadzenie kontroli jakości usług oraz standardów ich wykonania na podległym obszarze
 • Bezpośredni nadzór nad biurem działu usługowego w tym m. in. nad rozliczeniem faktur kosztowych oraz czasu pracy
 • Bezpośredni i stały kontakt z podległymi pracownikami w tym m. in. ustalanie zastępstw i prowadzenie rekrutacji w sytuacjach tego wymagających
 • Sporządzanie kalkulacji kosztowych wykonywanych usług zgodnie z przyjętymi w Spółce zasadami
 • Aktywny udział w przygotowywaniu ofert handlowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Staż pracy min. 5 lat lub staż pracy na samodzielnym stanowisku kierowniczym min. 3 lata (wymaganie konieczne)
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Doświadczenie w zarządzaniu personelem
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i podległych pracowników
 • Umiejętność obsługi komputera i programów MS Office, bardzo dobra znajomość programu Excel
 • Otwartość na nowe rozwiązania
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Gotowość do wyjazdów służbowych

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Ciekawą i samodzielną pracę w rozwijającej się firmie
 • Interesujące wyzwania przy realizacji zadań
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Niezbędne narzędzia do pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji
klikając w przycisk aplikowania. 
Prosimy o dodanie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych, w szczególności w CV, przez „STEKOP” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa w celu realizacji procesu rekrutacji”.
 
W przypadku, gdy chce Pan/Pani, aby „ STEKOP” S.A. z siedzibą w Warszawie przechowywała Pana/Pani dane do przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych, w szczególności w CV, przez „STEKOP” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa w celu przyszłych rekrutacji prowadzonych przez w/w podmiot.”
 
Prosimy pamiętać, że w każdym czasie każda z w/w zgód może być przez Panią/Pana wycofana co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do momentu wycofania zgody. Może Pan/Pani wycofać zgodę między innymi poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres email: [email protected] bądź na adres korespondencyjny Spółki: 16-070 Choroszcz, Kol. Porosły 52.

Uwaga: CV bez czytelnego podpisu kandydata pod powyższym oświadczenie nie będą brane pod uwagę.
 
Informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych wskazanych w CV i innych dokumentach rekrutacyjnych jest „STEKOP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa (dalej jako ADO).
 2. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: [email protected] za pomocą telefonu: 85 7489 015, drogą pocztową: 16-070 Choroszcz, Kol. Porosły 52.
 3. ADO powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się poprzez: adres korespondencyjny: 16-070 Choroszcz, Kol. Porosły 52, adres e-mail: [email protected]
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji lub przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ADO.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a jeśli wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres niezbędny do osiągnięcia tego celu, jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
 10. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzane danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacji lub przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ADO.
 14. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania względem Pani/Pana decyzji, w tym profilowania.
Więcej informacji o firmie na naszej stronie:

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy