Oferta pracy

Kierownik Działu Utrzymania Aplikacji IT

InPostO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator
Kierownik Działu Utrzymania Aplikacji IT

W ramach swoich obowiązków będziesz odpowiedzialny/a za: 

 • Bieżącą eksploatację systemów i aplikacji w grupie InPost
 • Zarządzanie zespołem administratorów aplikacji oraz zespołem DevOps
 • Nadzorowanie prac związanych z rozwojem aplikacji - m.in.. Tworzeniem wymagań użytkownika, zatwierdzeniem specyfikacji funkcjonalnych, weryfikacją testów funkcjonalnych i akceptacyjnych
 • Przeprowadzanie analiz ryzyka dla aplikacji
 • Monitorowanie cyklu życia aplikacji i standardów technologicznych
 • Utrzymywanie bazy o aplikacjach i technologiach
 • Zarządzanie modelem parametryzacji aplikacji, monitorowaniem działania oraz obsługi aplikacji
 • Zarządzanie cyklem zmian w aplikacjach oraz zapewnieniem spójności środowisk DTAP
 • Budowę i utrzymanie cyklów release aplikacji
 • Świadczenie wysokiego SLA dla aplikacji
 • Zabezpieczenie ciągłości działania dostarczanych usług infrastrukturalnych i biznesowych
 • Uczestniczenie w planowaniu scenariuszy biznesowych i usługowych oraz identyfikuje sposoby wsparcia technologii dla tych scenariuszy

Czego potrzebujemy od Ciebie?

 • Doświadczenia z obszarze rozwoju aplikacji, zarządzaniem dostępem oraz bezpieczeństwem aplikacji;
 • Doświadczenia w budowaniu 2 linii wsparcia aplikacji
 • Doświadczenia w zarządzaniu spójnością dokumentacji aplikacyjnej
 • Znajomości testowania zmian aplikacji (ISEB)
 • Doświadczenia w zarządzaniu ryzykiem aplikacji oraz klasyfikacji BIA

Mile widziane:

 • Znajomość zagadnień związanych z tworzeniem architektury IT projektowanych systemów
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem infrastruktury
 • Znajomość zwinnych metod pracy

Oferujemy:

 •  Pracę w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce
 •  Udział w tworzeniu nowych rozwiazań, zarówno w organziacji jak i na rynku
 •  Koleżeńską atmosferę w zespole
 •  Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach firmy
 •  Dofinansowaną opiekę medyczną i pakiet Multisport.

Administratorem danych osobowych jest Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez:

- Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793107918

- InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624

- Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6782881784

- InPost Finanse Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP 678-28-32-047.

oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat od dnia wpłynięcia aplikacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Integer Group Services Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Integer Group Services Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków. 

 

Więcej informacji na temat naszej Polityki Transparentności dostępne na naszej stronie www. 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy