Oferta pracy

Kierownik Działu Utrzymania Ruchu

Vitkovice Milmet Spółka AkcyjnaO firmie

Vitkovice Milmet Spółka Akcyjna

Generała Stefana Grota-Roweckiego 130

Sosnowiec

Twój zakres obowiązków

 • nadzorowanie stanu technicznego maszyn, urządzeń produkcyjnych oraz instalacji w celu zapewnieniu ciągłości ich pracy,

 • koordynowanie i nadzorowanie bieżącej konserwacji parku maszynowego,

 • współpraca z serwisami/firmami zewnętrznymi oraz nadzorowanie usług remontowych maszyn i urządzeń,

 • opracowywanie planów przeglądów technicznych maszyn i urządzeń, planów remontów oraz kontroli wypełniania zawartych w nich terminów,

 • nadzorowanie dokumentacji działu,

 • organizowanie pracy podległych pracowników oraz kontroli przestrzegania procedur i zasad BHP w zakresie pracy działu.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe o kierunku technicznym,

 • doświadczenie zaw. w dziale utrzymania ruchu min. 3 lata,

 • umiejętność organizacji pracy własnej i podległego zespołu,

 • praktyczna znajomość budowy maszyn,

 • znajomość zasad hydrauliki i automatyki,

 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • przyjazną atmosferę pracy,

 • krótki proces rekrutacyjny –rozmowa kwalifikacyjna bezpośrednio z Dyrektorem Pionu

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach finansowanych przez pracodawcę,

 • ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach ,

 • premie świąteczne,

 • zapomogi z ZFŚS w sytuacjach losowych,

 • dofinansowanie do kolonii i zimowisk dla dzieci,

 • kasa zapomogowo-pożyczkowa,

 • karnety sportowe na preferencyjnych warunkach,

 • bezpłatny parking,

 • dogodna lokalizacja (przy trasie S86)

 • wycieczki dla pracowników,

 • możliwość awansów wewnętrznych,

 • nagrody za pomysły usprawniające pracę w Spółce

 • jubilat za staż pracy w Spółce.

Vitkovice Milmet Spółka Akcyjna

Specjalizujemy się w produkcji butli do gazów sprężonych, skroplonych i rozpuszczalnych pod ciśnieniem oraz innowacyjnej produkcji butli na metan, wodór i biopaliwa dla przemysłu motoryzacyjnego. Jesteśmy Spółką z wieloletnią tradycją i ponad 130 letnim doświadczeniem na rynku.

Przewiń do profilu firmy

Jesteś zainteresowany uczestnictwem w procesie rekrutacji na w/w stanowisko prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) klikając w przycisk aplikowania.

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy